การทาสีบ้านแบบพลาดๆ

shutterstock_102200443

หลายๆคนเลือกทาสีบ้านแต่ว่าไม่เลือกสีที่เหมาะสม ทำให้บ้านหลายๆคนผิดพลาดในเรื่องสี ทั้งนี้เราก็ต้องดูในเรื่องของความสะอาดบ้านด้วยว่ามันเหมาะสมหรือไม่ หากเราทาสีบ้านแบบผิดๆ ก็จะทำให้เป็นสิ่งที่เฟลมากๆแน่นอน

สำหรับปัญหาการทาสีบ้านแบบผิดๆ ก็มีหลายๆอย่างที่เจอกันบ่อยๆคือสีไม่ตรงตามที่คิด เพราะว่าบางทีสีอาจจะไม่ตรงเวลาเปิดไฟ สีอาจจะโดนแสงแล้วไม่สวย ทำให้ไม่ถูกใจ ฉะนั้นควรลองทาก่อน แต่การที่ทำให้เราผิดพลาดในการทาสีนั้นก็คือหลายๆคนเปิดฝาสีทิ้งเอาไว้เพราะว่าอย่างแรกคือ ถังสีล้ม แน่นอนว่ามีปัญหาแน่นอน ที่สำคัญ ยิ่งมีสัตว์เลี้ยงด้วยแล้ว อาจจะทำให้เกิดพื้นลายใหม่ เป็นลายเท้าเจ้าตูบได้อย่างแน่นอน

บางคนใช้ลูกกลิ้งไปทาผนังที่ติดกับเพดาน โดยที่ไม่ใช้เทปกาวติดเอาไว้ก่อน ก็ทำให้สีเลอะไปหมด เรียกว่าต้องมาแก้สีเพดานกันใหม่ เพราะว่าลูกกลิ้งไปโดนเพดาน โดยที่เราไม่ระวังเอง บางที ทาสีหลายรอบมากเกินไปก็ทำให้สีไม่เรียบอีก ทำให้บ้านไม่สวยงามเลยก็ว่าได้ บางคนเก็บสีไว้ในที่เย็นเกินไป ทำให้สีจับกันเป็นก้อน เอามาใช้ไม่ได้อีก บางทีก็เก็บไว้ในที่ที่ร้อนเกินไป ทำให้สีเกิดคราบและฟองอีก ฉะนั้นควรเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิที่ปกติ เพื่อความปกติของสี

สำหรับบางคนที่เคยทาสีเคลือบเงาเอาไว้แล้วอยู่ๆก็ทาสีทับ ไปๆมาสีลอกออกมา เพราะว่าเนื้อไม่ติด ฉะนั้นไม่ว่าจะทาสีอะไร เราต้องทำการขูดสีเก่าออกมาก่อน ไม่เช่นนั้น จะเกิดปัญหาสีหลุดลอกอย่างแน่นอน ทั้งนี้การทาสีที่ดี ควรเลือกทาสีในพื้นที่ที่มีแสงมากๆ เช่นการเปิดหน้าต่างๆทาสี เพื่อให้แสงเข้ามาได้เต็มที่ เราจะได้เห็นรอยตำหนิต่างๆ และเราจะได้สามารถเลือกสีให้เข้ากับพื้นที่ได้ง่าย เพื่อตอบโจทย์การสะท้อนของแสง บางทีพื้นผิวไม่เรียบ มีตำหนิเราก็จะได้เห็นรอยต่างๆชัดเจนและแก้ปัญหาได้ตรงจุดนั่นเอง

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=52376

การตรวจนับสินค้าของผู้สอบบัญชี

shutterstock_161624048

ผู้ตรวจสอบบัญชีจะพบว่าการตรวจสอบสินค้าคงเหลือนั้นมีความสำคัญ โดยเฉพาะการทดสอบยอดคงเหลือสินค้าปลายงวด ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานทั้งการพิสูจน์ความมีอยู่จริง และการตีมูลค่าของสินค้า ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลทำให้การตรวจสอบมีความซับซ้อนได้แก่

1). สินค้าคงเหลือถือเป็นรายการสำคัญในงบดุล และถือเป็นรายการที่มีมูลค่ามากที่สุดรายการหนึ่งในเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
2). กิจการอาจมีที่เก็บสินค้าหลายแห่ง ทำให้การควบคุมและการตรวจนับทำได้ยาก แม้ว่าการมีสถานที่เก็บสินค้าหลายแห่งมีประโยชน์ในเชิงการผลิตและการตลาดเพราะทำให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภค แต่การเก็บสินค้าหลายแห่งนี้ทำให้การตรวจสอบมีความยากลำบากยิ่งขึ้น
3). ผู้ตรวจสอบบัญชีมักพบว่าหากกิจการมีสินค้าหลากหลายประเภท การตรวจสอบจะทำได้ยากขึ้น เช่น หากต้องตรวจสอบเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอบบัญชีอาจเผชิญกับปัญหาการสังเกต การตรวจนับและการวัดมูลค่า
4). การวัดมูลค่าสินค้าหลายประเภทมีความยากลำบากเนื่องจากสินค้าอาจมีการล้าสมัย และการปันส่วนต้นทุนการผลิตให้กับสินค้านั้น มีความซับซ้อน
5). วิธีวัดมูลค่าต้นทุนมีหลายวิธีซึ่งหากกิจการเลือกที่จะวัดมูลค่าสินค้าวิธีหนึ่งกับบางประเภทสินค้า และใช้วิธีอื่นสำหรับประเภทสินค้าอื่น ก็สามารถกระทำได้ตามหลักการบัญชี แต่วิธีการที่ใช้ต้องใช้อย่างสม่ำเสมอ

ความหมายของคำว่า “สินค้าคงเหลือ”

ความหมายของ “สินค้าคงเหลือ” ในทางการบัญชี คือ ทรัพย์สินที่กิจการมีไว้เพื่อขาย หรืออาจให้ความหมายโดยละเอียดยิ่งขึ้นว่า สินค้าคงเหลือ คือ “สินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ วัตถุดิบ และวัสดุใช้ในการผลิตเพื่อขายตามปกติของกิจการ

1). สินค้ามีอยู่จริงและครบถ้วน (Existence and Completeness) สินค้าคงเหลือที่แสดงในงบการเงินต้องมีอยู่จริง และมิได้แสดงมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะยอดตัวเลขของบัญชีสินค้าคงเหลือมีผลต่อการคำนวณต้นทุน เพราะหากสินค้าคงเหลือปลายงวดแสดงไว้สูงเกินจริง จะทำให้กิจการแสดงกำไรสุทธิสูงเกินจริงด้วย ดังนั้นการมีอยู่จริงของสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบต้องเน้น โดยเฉพาะหากกิจการมีการเก็บสินค้าไว้หลายแห่ง หรือมีความเสี่ยงที่สินค้าในบัญชีอาจไม่ตรงกับสินค้าตามที่มีอยู่จริง เช่น กิจการเก็บสินค้าในคลังสินค้าของผู้อื่น กิจการขายสินค้าโดยการฝากขาย และกิจการรับฝากขายสินค้า เป็นต้น

2). กิจการ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีภาระหนี้สินเกี่ยวกับสินค้า(Rights and Obligations) นอกจากการตรวจสอบว่ามีสินค้าอยู่จริงหรือไม่ ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบให้ทราบว่ากิจการมีกรรมสิทธิ์ ในสินค้าที่ปรากฏในงบการเงินด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกิจการมีสินค้าระหว่างทาง สินค้าฝากขาย และสินค้าสั่งทำ จะต้องมีการตรวจสอบอย่างระมัดระวังในเรื่องกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบว่ากิจการมีภาระที่ต้องชำระสินค้าหรือไม่
3). การวัดมูลค่าสินค้าในงบการเงิน (Valuation) การตรวจสอบว่ามูลค่าที่นำมาแสดงในงบการเงินถูกต้องตามที่ควรนั้น ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบ ประเด็นต่างๆ ดังนี้
——3.1) วัตถุดิบที่ซื้อและวัสดุคงเหลือ แสดงด้วยราคาทุนที่ซื้อจากผู้ขาย หักด้วยประมาณจำนวนที่จะได้ลดราคา และเพิ่มด้วยค่าขนส่งที่ต้องจ่าย
——3.2) ระบบบัญชีต้นทุนมีความเหมาะสมในการโอนราคาวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายโรงงานไปคิดเป็นต้นทุนการผลิต
——3.3) ระบบบัญชีต้นทุนมีความเหมาะสมในการแสดงต้นทุนการผลิต และทำให้การคำนวณราคาสินค้าระหว่างผลิตเหมาะสม
——3.4) กิจการได้ใช้วิธีการบัญชีที่รับรองทั่วไปในการโอนต้นทุนต่างๆเข้าเป็นต้นทุนผลิต
——3.5) สินค้าคงเหลือต้องมีการตีราคาตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเฉพาะสินค้าที่ขายได้ช้า และล้าสมัยควรแสดงราคาในงบการเงินไม่สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

4). การแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Presentation and Disclosure) สินค้าคงเหลือต้องแสดงในงบดุลเป็นรายการหนึ่งต่างหากภายใต้สินทรัพย์หมุน เวียน และมีรายละเอียดสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบและวัสดุ ส่วนวัสดุโรงงานอาจแสดงรวมกับวัตถุดิบหรือรวมเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก็ได้ นอกจากนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้แสดงหลักเกณฑ์การตีราคา วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือ และหากมีสินค้าคงเหลือถูกใช้เป็นหลักประกันหนี้สินต้องแจ้งภาระผูกพันนี้ไว้ ด้วย

กระบวนการ ตรวจสอบการซื้อและการผลิตเพื่อได้มาซึ่งสินค้าคงเหลือ การตรวจสอบการซื้อ การผลิต และสินค้าคงเหลือ อาจแบ่งงานออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1). การสอบทานโดยการวิเคราะห์

—–1.1) วิธีการเปรียบเทียบรายการ เปรียบเทียบ การซื้อสินค้าคงเหลือ และอัตรากำไรขั้นต้นระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อน และทำการ เปรียบเทียบกับกิจการอื่นที่มีลักษณะการประกอบการคล้ายคลึงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงและข้อแต่ต่างเป็นจำนวนมาก ให้สังเกตและหาสาเหตุ

—–1.2) การใช้อัตราส่วนทางการเงิน ให้ผู้ตรวจสอบคำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยเฉพาะอัตราหมุนเวียนของสินค้าแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลปีก่อน และกิจการอื่นที่มีลักษณะการประกอบการคล้ายคลึงกัน

2. วิธีการตรวจสอบ

2.1) การสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือ (Inventory Observation)
การ สังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี เป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดในการพิสูจน์ ความมีอยู่จริงของสินค้า ด้วยเหตุนี้การสังเกต การตรวจนับสินค้าคงเหลือถือเป็นวิธีการตรวจสอบที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม มาตรฐาน การสอบบัญชีรหัส 501 และในด้านภาษีอากร การตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำเป็นต้องมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีหากไม่สามารถตรวจนับสินค้าคงเหลือได้แล้ว ผู้ตรวจสอบยังจำเป็นต้องหาวิธีการตรวจสอบอื่น เช่น การสอบทานวิธีการและผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือของลูกค้า การทดสอบวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรับ-จ่ายสินค้า และตรวจนับสินค้าคงเหลือบางรายการด้วยตนเองภายหลัง การตรวจนับสินค้าคงเหลือมีประเด็นควรพิจารณาดังนี้

** การ สังเกตการณ์ การพิจารณาเรื่องการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและวิธีปฏิบัติที่ถูก ต้องเกี่ยวกับการวางแผนและวิธีการตรวจนับของกิจการ
** การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ต้องจัดให้มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
** ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการตรวจนับ และทดสอบการตรวจนับ ต้องเปรียบเทียบผลการทดสอบการตรวจนับที่ทำ โดยผู้ตรวจสอบกับจำนวนที่กิจการตรวจนับได้
* การ สังเกตการตรวจนับ ผู้ตรวจสอบต้องดูสภาพและคุณภาพของสินค้าต่างๆด้วย ทั้งนี้สินค้าเก่าหรือล้าสมัย ชำรุดเสียหาย หรือจำหน่ายได้ช้า ให้จดรายละเอียดสินค้าไว้ด้วย เพื่อประโยชน์การตีราคาสินค้าตามวิธีการบัญชีที่รับรองทั่วไป
* สินค้า ที่ตรวจนับต้องผ่านการตัดยอดการรับและจ่ายสินค้า โดยให้จดเลขที่ใบรับของและใบส่งของฉบับสุดท้ายจนถึงวันที่ตรวจนับรวมสินค้า ทั้งสิ้นตามใบรับของที่ลงบัญชีแล้ว และไม่รวมสินค้าที่ได้ทำใบส่งของและลงบัญชีเป็นขายแล้ว
** การ ขายสินค้ารับรู้รายได้เมื่อส่งมอบสินค้า ดังนั้นรายการสินค้าระหว่างทาง จึงไม่ถือเป็นการขาย แต่ถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ ถ้าเป็นการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศตามปกติ จะรับรู้รายได้เมื่อสินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหากสินค้ายังไม่ลงเรือครบเรียบร้อย ถือว่ายังรวมเป็นสินค้าคงเหลือ
** การซื้อสินค้า ตามปกติเมื่อได้รับสินค้าแล้วจึงถือรวมเป็นสินค้าคงเหลือ แต่ถ้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศ อาจรับรู้สินค้าในบัญชีก่อนรับสินค้า เช่น บันทึกการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในบัญชีเมื่อผู้ซื้อรับรองหรือจ่ายเงินตามตั๋วเงินและได้รับใบตราส่ง สินค้า(Bill of Lading) แล้ว ดังนั้น หากในวันสิ้นปีมีสินค้าที่ซื้ออยู่ระหว่างการขนส่งให้ถือสินค้าระหว่างทาง เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ
** สินค้าที่กิจการส่งไปฝากขายคงเหลือในมือลูกค้า ณ วันสิ้นปี ควรถือเป็นสินค้าคงเหลือแต่สินค้าที่กิจการรับฝากขายคงเหลือ ณ วันสิ้นปีต้องไม่รวมเป็นสินค้าคงเหลือ กรณีกิจการฝากสินค้าไว้กับคลังสินค้าผู้อื่น ควรตรวจสอบใบรับของคลังสินค้าเพื่อทราบรายการและปริมาณสินค้าที่ฝากไว้ หรือขอยืนยันยอดสินค้าคงเหลือในคลังสินค้ากับผู้รับฝาก

2.2) การตรวจสอบหลักเกณฑ์และวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ
ผู้ ตรวจสอบต้องพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือว่าเป็นไปตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน ให้พิจารณาว่าการตีราคาสินค้าได้ใช้วิธีใดระหว่าง วิธีราคาทุน วิธีราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า และวิธีราคาขาย นอกจากนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าราคาทุนที่ใช้นำมาจากวิธีการบัญชีใดระหว่าง FIFO LIFO ราคาทุนถัวเฉลี่ยและต้นทุนมาตรฐาน หากกิจการซื้อสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และวัสดุจากบุคคลภายนอก ให้ตรวจสอบราคาทุนของสินค้าโดยตรวจสอบบิลซื้อ สอบถามผู้ขายหรือเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อจากใบส่งของในระยะสิ้นปี ถ้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ราคาสินค้าย่อมรวมราคาตามใบกำกับสินค้า ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย อากรขาเข้า แต่ไม่รวมกำไรที่บริษัทคิดเพิ่มขึ้นเอง หากต้องการหาราคาตลาดของสินค้า อาจสอบถามแผนกจัดซื้อหรือหาโดยตรงจากตลาด อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบให้ทราบราคาสินค้านี้ควรกระทำโดยทดสอบสินค้าบางส่วน

การตรวจสอบสินค้าคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นและสินค้าระหว่างผลิต การทดสอบราคาอาจใช้วิธีสอบทานบัญชีต้นทุนที่กิจการใช้อยู่ ควรมีการทดสอบต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตบางรายการ โดยติดตามรายการโอนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต มาเป็นต้นทุนของรายการนั้นๆ จากหลักฐานต่างๆ เช่น ใบเบิกวัตถุและบัตรแสดงเวลาทำงาน เป็นต้น และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตที่โอนเข้าต้นทุนโดยเทียบเคียงกับต้นทุนของ ปีก่อนๆ ด้วย อย่างไรก็ดี ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตนี้ต้องไม่รวมกำไรที่แผนกหนึ่ง คิดเอากับอีกแผนกหนึ่ง

2.3) การตรวจสอบการคำนวณราคา
การตรวจสอบการคำนวณราคามีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณราคา สินค้าแต่ละรายการ และการรวมยอดในรายละเอียดสินค้าคงเหลือแต่ละหน้า ทั้งนี้มักกระทำโดยการทดสอบสินค้าคงเหลือที่เป็นจำนวนเงินมาก แต่อาจมีการทดสอบสินค้าคงเหลือที่มีจำนวนเงินน้อยบางส่วนด้วย

2.4) การตรวจสอบการตัดยอดซื้อ
ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบยอดซื้อเพื่อทราบว่ารายการซื้อที่ลงบัญชีไว้นั้นเป็น รายการซื้อที่ถูกต้องและครบถ้วนของปีปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบระหว่างรายการซื้อกับบิลซื้อ ใบรับของและบัญชีรายละเอียดสินค้าสำหรับระยะเวลาตอนสิ้นปีต่อต้นปีใหม่ เช่นระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 15 มกราคม เป็นต้น ในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องทราบว่าใบรับสินค้าฉบับสุดท้ายในวันสิ้นปีเลขที่ใด และตามเงื่อนไขการซื้อมีสินค้าระหว่างทางรายใดบ้างที่ต้องถือเป็นรายการซื้อ ณ วันสิ้นปี ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเพื่อให้ได้ยอดซื้อต่อไป

2.5) การตรวจสอบการตัดยอดขาย
การตรวจสอบการขายช่วงเวลาสิ้นปี มีจุดประสงค์ทำให้ผู้ตรวจสอบทราบว่าสินค้าที่ขายในวันสิ้นปีไม่รวมอยู่เป็น สินค้าคงเหลือ ดังนั้นผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบว่ามีการลงรายการขายของปีอย่างถูกต้อง โดยเปรียบเทียบรายการขายกับบิลขาย ใบส่งของ และบัญชีรายละเอียดสินค้า สำหรับระยะเวลาตอนสิ้นปีต่อต้นปีใหม่ เช่นระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง15 มกราคม เป็นต้น นอกจากนี้ในการตรวจสอบใบส่งของ ควรพิจารณาเปรียบเทียบกับรายการส่งคืนรายใหญ่ๆ ในระยะสิ้นปีต่อต้นปีด้วยเพื่อทราบว่าการลงรายการส่งคืนถูกต้องตรงกับการส่ง สินค้าคืนให้บุคคลภายนอกด้วย

2.6) การตรวจสอบต้นทุนสินค้าที่ขาย
หาก กิจการใช้วิธีการบัญชีสินค้าแบบ Periodic Method ความถูกต้องของต้นทุนสินค้าขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของยอดซื้อของ ปี และสินค้าที่ลงรายการซื้อแล้วแต่มิได้จำหน่ายไปรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ผู้ตรวจสอบต้องคำนึงถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ ส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือสิ้นปีอาจเป็นสินค้าระหว่างทางที่เป็นรายการซื้อ แล้วแต่ไม่ได้รวมให้ตรวจนับ และสินค้าที่ตรวจนับได้วันสิ้นปีอาจเป็นสินค้าที่รับฝากจากบุคคลอื่นหรือขาย แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้า หากกิจการใช้วิธีการบัญชีสินค้าแบบ Perpetual Method ต้นทุนสินค้านั้นคำนวณมาจากรายการขาย ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในต้นทุนขายมาจากการโอนบัญชีในงวดเดียวกัน เช่น กิจการไม่ได้โอนต้นทุนขายในปีเดียวกันกับที่มีการขาย นอกจากวิธีข้างต้นแล้ว ผู้ตรวจสอบทำการวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละเดือนของปีเพื่อตรวจสอบ ว่ามีความเสี่ยงที่ตัวเลขต้นทุนขายไม่สัมพันธ์กับยอดขายหรือไม่

2.7) การตรวจสอบความเหมาะสมของสินค้าคงเหลือ
การตรวจสอบความเหมาะสมโดยทั่วไป อาจใช้การเปรียบเทียบปริมาณและราคาสินค้าคงเหลือปีปัจจุบันและปีก่อน หรืออาจคำนวณอัตราหมุนเวียนของสินค้า (turnover) ในรอบปีหนึ่ง ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่คำนวณจากการหารต้นทุนขายด้วยสินค้าหมุนเวียนของสินค้า ในปีก่อน ทั้งนี้การวิเคราะห์อัตราส่วนนี้ควรแยกวิเคราะห์ตามประเภทสินค้าหรือแผนกงาน นอกจากนี้การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ โดยทั่วไปยังรวมถึงการตรวจสอบว่ามีการประกันภัยสินค้าคงเหลือเพียงพอหรือไม่ การตรวจสอบหลักฐานจากบุคคลภายนอกว่ามีการนำสินค้าไปเป็นหลักประกันหนี้สิน และมีข้อผูกพัน การซื้อขายสินค้าหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=37396

การวิเคราะห์รายการค้า

shutterstock_149867654

การวิเคราะห์รายการค้า

เมื่อกิจการมีรายการค้าเกิดขึ้น จะต้องนำรายการค้านั้นมาทำการวิเคราะห์และตีความหมายว่า มีผลกระทบต่อกิจการอย่างไร หรือพิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของอย่างไรบ้าง ซึ่งจะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้

-สินทรัพย์ พิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อสินทรัพยืเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะพิจารณาดังนี้

สินทรัพย์ = หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ

-หนี้สิน

การพิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อหนี้สินขิงกิจการที่จะทำให้หนี้สินกิจการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะต้องพิจารณาจากดังนี้

สินทรัพย์ = หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ

-ส่วนของเจ้าของกิจกา

การพิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของกิจการเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะต้องพิจารณาจากดังนี้

สินทรัพย์ = หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ

-รายได้

การพิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของกิจการเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงจะต้องพิจารณาดังนี้

สินทรัพย์ = หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ

-ค่าใช้จ่าย

การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของกิจการว่าเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงจะต้องพิจารณาดังนี้

สินทรัพย์ = หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ

  1. การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของกิจการว่าเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงจะต้องพิจารณาดังนี้

สินทรัพย์ = หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=37407

ประเภทของต้นทุนคุณภาพ ที่จะนำไปสู่คุณภาพระดับนั้นต้นทุนต้องต่ำเพราะมันจะไปเกี่ยวโยงถึงกำไรขององค์การ

shutterstock_314857217

การผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เป็นการเพียงพอ ต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะนำไปสู่คุณภาพระดับนั้นด้วย ต้นทุนต้องต่ำเพราะมันจะไปเกี่ยวโยงถึงกำไรขององค์การ ซึ่งต้นทุนคุณภาพแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม

1. ต้นทุนคุณภาพทางตรง (Direct Quality Costs)
ต้นทุนคุณภาพทางตรงแบ่งออกเป็น
1.1 ด้านการป้องกัน (Prevention)
1.2 ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Appraisal)
1.3 ด้านความเสียหายภายใน (Internal Failure)
1.4 ด้านความเสียหายภายนอก (External Failure)

1.1 ต้นทุนด้านการป้องกัน (Prevention)
ต้นทุนทางด้านนี้รวมอยู่ในหน่วยงานทางด้านการออกแบบ เครื่องมือ และระบบคงไว้
ซึ่งคุณภาพ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้วัดได้จากการลงทุนก่อนที่จะผลิตสินค้า เป็นค่าใช้จ่ายในระดับที่ประหยัดที่ทำให้
สินค้ามีคุณภาพตามที่ต้องการ แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1 ด้านวิศวกรรมคุณภาพ (Quality Engineering) เป็นต้นทุนเกี่ยวกับการสร้างแผน
คุณภาพทั้งระบบ แผนการตรวจสอบ แผนความเชื่อมั่นได้ ระบบข้อมูล และแผนพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องมือ
และการซ่อมบำรุงของแผนการเหล่านั้นด้วย
1.1.2 ด้านออกแบบและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ (Design and Development of Equipment)
เป็นต้นทุนของบุคคลในหน่วยงานการตรวจสอบและหน่วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
1.1.3 ด้านการวางแผนคุณภาพโดยบุคคลอื่น เป็นต้นทุนของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่
โดยตรงเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ แต่ต้องเสียเวลามาวางแผนคุณภาพให้
1.1.4 ด้านการฝึกอบรมด้านคุณภาพ (Quality Training) เป็นต้นทุนในการฝึกอบรม
บุคคลตามโปรแกรมปกติ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลในระดับต่าง ๆ
1.1.5 ด้านอื่น ๆ เป็นต้นทุนสำนักงาน ได้แก่ เงินเดือนเสมียน ค่าโทรศัพท์ ค่ารถ
เป็นต้น
ต้นทุนทางด้านการป้องกันนี้จะจ่ายไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ป้องกันผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย

1.2 ต้นทุนด้านการตรวจสอบประเมินผล (Appraisal)
ต้นทุนทางด้านนี้เกี่ยวกับทางด้านวัดค่า การประเมินผลของชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ เป็นต้นทุนเพื่อการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 ด้านการตรวจสอบและทดสอบวัสดุที่สั่งเข้ามา เป็นต้นทุนในการตรวจสอบและ
ทดสอบวัสดุที่ผู้ผลิตข้างนอกส่งมา ทั้งนี้อาจรวมไปถึงต้นทุนที่ต้องไปตรวจสอบวัสดุ ณ โรงงานของผู้ผลิต
ด้วย
1.2.2 ด้านการตรวจสอบและทดสอบ เป็นต้นทุนในการตรวจสมรรถนะของผลิตภัณฑ์
ได้แก่ การปรับตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต จนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปรวมทั้ง
การทดสอบความเชื่อมั่นได้ของผลิตภัณฑ์
1.2.3 ด้านการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้นทุนในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและสำเร็จรูป
1.2.4 ด้านการใช้วัสดุและบริการ เป็นต้นทุนในด้านเกี่ยวกับวัสดุและบริการที่ใช้ใน
การทดสอบรวมทั้งค่าวัสดุที่ถูกทดสอบโดยการทำลาย
1.2.5 การปรับตั้งเครื่องมือและการบำรุงรักษา เป็นต้นทุนในการปรับแต่งและบำรุง
รักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ
สิ่งสำคัญของกิจกรรมด้านการตรวจสอบและประเมินผลคือการประเมินและวิเคราะห์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
1.3 ด้านความเสียหายภายใน (Internal Failure)
ต้นทุนในด้านนี้เกิดขึ้นเมื่อ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน และวัสดุมีคุณภาพไม่ตรงตามที่ต้องการ
ก่อนส่งไปถึงมือลูกค้า แบ่งย่อยออกเป็นดังนี้
1.3.1 ของชำรุด (Scrap) ของเมื่อชำรุดเสียหายจนซ่อมแซมใหม่ไม่ได้ ทำให้สูญเสีย
ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าโสหุ้ยไปทั้งหมด
1.3.2 ซ่อมแซม (Rework) เป็นต้นทุนที่เสียไปในการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้คุณภาพ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.3 การวิเคราะห์ความเสียหาย เป็นต้นทุนในการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้
ผลิตภัณฑ์เสียหายและไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.4 การตรวจสอบซ้ำ เป็นต้นทุนในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำไปซ่อม
1.3.5 ตรวจของเสียที่ปนเข้ามาจากผู้ส่งไม่พบ เมื่อผู้ส่งวัสดุมาให้เรามีของเสียปนมาแต่
เราตรวจไม่พบ ทำให้ต้องยอมรับของเสียปนเข้ามาด้วย
1.3.6 ลดราคา ต้องลดราคาขายต่อหน่วยลงมาจากราคาปกติ เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์นั้น
ไม่ได้มาตรฐานแต่ยังใช้งานได้
ต้นทุนทางด้านความเสียหายภายใน ใช้ไปกับกิจกรรมที่แก้ไข สิ่งบกพร่องของผลิตภัณฑ์ก่อน
จะเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
1.4 ด้านความเสียหายภายนอก (External Failure)
ต้นทุนทางด้านนี้เกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ได้ไปอยู่กับผู้บริโภคแล้ว แต่ใช้งานได้ไม่เป็นที่น่า
พอใจ ต้นทุนด้านนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อบกพร่อง แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.4.1 การต่อว่า (Complaints) เป็นต้นทุนในการปรับปรุงด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการต่อว่า
จากผู้บริโภค
1.4.2 การไม่ยอมรับและการเปลี่ยนใหม่ เป็นต้นทุนในการขนส่งและนำไปเปลี่ยนให้ใหม่
ในกรณีส่งคืน
1.4.3 การซ่อมแซม เป็นต้นทุนการซ่อมแซมของที่ส่งคืนมา
1.4.4 การรับประกัน เป็นต้นทุนสำหรับชิ้นส่วนที่ต้องนำไปเปลี่ยนให้ใหม่ในช่วง
การรับประกัน
 1.4.5 ความผิดพลาด เป็นต้นทุนสำหรับการที่ต้องนำผลิตภัณฑ์ไปเปลี่ยนให้ใหม่
เนื่องจากความผิดพลาดใด ๆ
1.4.6 ความรับผิดชอบ เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการถูกฟ้องร้อง
ต้นทุนด้านความเสียหายภายนอกเป็นการเสียไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่แก้ไขความเสียหาย
หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ไปอยู่กับผู้บริโภคแล้ว

 
ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=37295

2 Feature การใช้งานบน Android Lollipop ที่ไม่ควรมองข้าม

ระบบปฏิบัติอย่าง Android นั้นถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งที่น่าใช้งานเป็นอย่างมาก โดยปรกตินั้นหลายๆ ท่านที่ใช้งาน Android นั้นจะใช้เพียงแค่ Feature หรือ Function ปรกติที่ติดมากับตัวเครื่องแล้ว แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าภายในระบบปฏิบัติการ Android  นั้นจะมี Featue บางตัวที่ถูกซ่อนอยู่ภายในระบบปฏิบัติการอีกด้วย โดย Feature หรือ Function ต่างๆ เหล่านั้นการที่เราจะใช้งานได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องปลดล็อกโหมดบางตัวในเครื่องของเราก่อนนั้นเอง โดยทริบวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูการใช้งาน Feature หรือ Function บางตัวบน Android ที่น่าใช้งานกันครับ

android-lollipop

ปลดล็อกโหมดบางโหมดที่ถูกซ่อน

Developer Options เป็นโหมดตัวหนึ่งในระบบปฏิบัติการ Android ที่ถือว่าเป็นโหมดหนึ่งเลยที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะหากเราปลดล็อกโหมด Developer Options นี้ออกมานั้นเราจะสามารถปรับแต่งสิ่งต่างๆ ตัวเครื่องของเราอย่าง USB Debugging, disabling animations รวมไปถึงปรับทางด้านของ performance ของ GPU ภายในตัวเครื่องได้อีกด้วย สำหรับการปลดล็อก Developer Options โหมด นี้นั้นให้เราเข้าไปที่ Settings

วิธีใช้งานและปรับแต่ง cards บน Google Now

Google Now เป็นบริการตัวหนึ่งของทาง Google โดยบริการอย่าง Google Now นี้นั้นจะเป็นบริการความเคลื่อนใหวต่างๆ ทั้ง สภาพอากาศ ผลฟุตบอล ความเคลื่อนใหวต่างๆ ของทีมโปรด การค้นหาร้านอาหารต่างๆ การดูหุ้น รวมไปถึง TV radio และ สิ่งต่างๆ มากมาย ตามที่เราสามารค้นหาผ่านทาง Google ได้นั้นเอง ซึ่งจะเปรียบเสมือนกันการแสดงผลต่างตาที่เราต้องการ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปค้าหาผ่านทาง Google รวมไปถึงบริการนี้ยังรวม Google Map เข้าไปด้วย ใน Google Map จะสามรรถคำนวณระยะทางและสามารถบอกเราได้ว่าเราจะกลับถึงบ้านได้ภายในระยะเวลากี่นาทีนั้นเอง และสำหรับวิธีการใช้งานและวิธีการปรับแต่ cards ต่างๆ บน Google Now นั้นจะมีขั้นตอนดังนี้

google-now-google-search-jelly-bean

วิธีการใช้งาน

สำหรับขั้นตอนการใช้งานของ Google Now นี้ หากเพื่อนใช้งานระบบปฏิบัติการ Android Lollipop นั้นเพื่อนๆ สามารถเข้าใช้งานได้โดยผ่านทางแอปพิเคชั่นได้ หรือการไปที่หน้า home screen และ Slide หน้าจอไปทางซ้าย หรือการทัชไปที่ปุ่ม home ค้างไว้ และ Slide ไปทางด้านบน

วิธีการปรับแต่ง cards ต่างๆ บน Google Now

Google Now เป็นบริการตัวหนึ่งที่เราจะทราบข้อมูลต่างๆ ได้โดยผ่านทาง cards โดยข้อมูลทั้ง สภาพอากาศ ผลฟุตบอล ความเคลื่อนใหวต่างๆ ของทีมโปรด การค้นหาร้านอาหารต่างๆ การดูหุ้น รวมไปถึง TV radio และ สิ่งต่างๆ มากมายนั้นจะแยกแต่ละ cards ให้เราอย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อการดูข้อมูล โดยวิธีการปรัยแต่งนั้นให้เรากดปุ่ม More เมนู(รูปจุด 3 จุด) มุมขวาของหน้าจอ จากนั้นเราจะไปที่หน้ารวม cards ต่างๆ ในหน้านี้เราสามารถปรับแต่งสิ่งต่างๆ หรือเพิ่ม cards ที่เราสนใจลงไปได้ โดยผ่านทางทางการค้นหา หรือการพูดใส่ mice นั้นเอง
ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=49600

วิธีลดรอยแดงจากสิวด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ

shutterstock_271563560

ปกติแล้ว หลังจากที่ใบหน้าของเราเกิดสิว มักจะเกิดรอยแดงจากสิวตามมาในภายหลัง ซึ่งรอยแดงจากสิวหากปล่อยทิ้งไว้ ย่อมทำให้เป็นรอยจุดด่างดำ หรือรอยแผลเป็นบนใบหน้า ส่งผลทำให้ใบหน้าของเราดูหม่นหมอง แต่เดี๋ยวก่อน คุณสามารถเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อลดรอยแดงจากสิวได้ดังนี้

ลดรอยแดงจากสิวด้วยหอมแดง

หอมแดง ถือได้ว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่มีสรรพคุณในการรักษาจุดด่างดำ รอยแดงจากสิว และช่วยลดผิวที่ดำคล้ำให้จางลง เพียงแค่เรานำหอมแดงมาหั่นเป็นแว่น ๆ แล้วนำมาทาหรือถูกบริเวณที่เป็นรอยแดงจากสิว หรือรอยดำจากสิว หรือทุบหอมแดงและบีบเอาน้ำมาทาที่รอยแดง รอยจุดด่างดำบนใบหน้า หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 20 – 25 นาที โดยทำแบบนี้อาทิตย์ละ 1 – 2 ครั้งเท่านั้น

ใช้ว่านหางจระเข้ เพื่อลดรอยแดงจากสิวได้อย่างชะงัก

ว่างหางจระเข้ ถือได้ว่าเป็นสมุนไพรที่ส่งผลดีต่อสภาพผิวพรรณ อีกทั้งยังคงสามารถนำมาลดรอยแดงหรือจุดด่างดำจากสิวได้อีกด้วย เพียงแค่นำวุ้นของว่านหางจระเข้ ทาให้ทั่วใบหน้าวันละ 2 – 3 ครั้ง ทุกครั้งให้ทาทิ้งไว้ประมาณ 45 นาที แล้วล้างออก รอยแดงจากสิวจะดูจางลงภายในระยะเวลา 1 – 2 เดือนค่ะ

ลดรอยแดงจากสิวด้วย มะละกอสุก

มะละกอสุก ถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารปาเปน ที่ช่วยขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว อีกทั้งยังคงช่วยกระตุ้นในการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้เป็นอย่างดี หากคุณจะทำการลดรอยแดงจากสิว เพียงแค่นำเนื้อมะละกอสุกมาปั่น และพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ล้างหน้าด้วยน้ำอุ่น เพียงเท่านี้ รอยแดงจากสิวก็จะดูจางลงได้อย่างแน่นอน

เห็นไหมคะว่า ด้วยวิธีการง่าย ๆ กับการลดรอยแดงจากสิว ผ่านการเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถหาได้ง่าย ๆ และมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงแค่นี้ คุณก็จะสามารถลดรอยแดงจากสิวได้อย่างเห็นผลแล้วละค่ะ

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=50286

รับมือโลกร้อน ด้วยของหวานแบบไทยๆ ชื่นใจ อร่อยจริง

shutterstock_146971178

ลมหนาวผ่านไปไม่เท่าไหร่อากาศร้อนก็เล่นเอาใครหลายๆคนหงุดหงิดแทบบ้าเอาซะแล้ว แต่ก็ต้องทำใจครับ เมืองไทยเมืองร้อน(มากขึ้นทุกวัน) แทนที่จะหงุดหงิด วันนี้เรามาหาอะไรกินและดื่มคลายร้อนกันดีกว่า อาหารและของหวานแบบไทยๆเรานี่เหมือนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขอากาศร้อนโดยเฉพาะอาจจะเป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนก็ได้ มาดูกันว่า เมนูไหนบ้างที่ช่วยคลายร้อนให้เราได้บ้าง

1.เฉาก๊วย

ผมมีสูตรเฉาก๊วยที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากตลาดร้อยปีสามชุกมาฝากกันครับ รับรองว่าดับกระหายคลายร้อนได้แน่นอน

วัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างครับ เพราะเราจะไม่ทำเนื้อเฉาก๊วยเอง ผมมีแนะนำให้เรียบร้อย

-เฉาก๊วย ไปที่แม็คโครครับ ที่วางขายอยู่ในชั้นอร่อยหมด ส่วนตัวชอบยี่ห้อที่มีถุงสีแดง แต่จริงๆก็อร่อยหมดนะแล้วแต่คนชอบด้วย

-น้ำตาลทรายแดง ครึ่งกิโลกรัม(นี่ก็ซื้อที่แม็คโครนั่นแหละครับ)

-น้ำสะอาด 1 ลิตร

-ใบเตย 4-5 ใบ

มาเริ่มทำกันเลยครับ

เริ่มจากการต้มน้ำให้เดือด โดยใส่ใบเตยที่ล้างแล้วลงไปต้มด้วย พอน้ำเดือดใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปคนจนละลาย เคี่ยวสักพักให้กลิ่นหอมเข้าจมูก ระหว่างเคี่ยวก็หมั่นตักฟองออกหน่อย พอได้ที่ก็ยกลงพักให้เย็น ถ้าเก็บในตู้เย็นดีๆอยู่ได้เป็นอาทิตย์ครับ

ทำแค่นี้ครับ ง่ายมาก ที่เหลือคือ ตักเฉาก๊วยใส่ถ้วย(ยี่ห้อที่ผมบอกเขาหั่นมาให้เรียบร้อย) เติมน้ำเชื่อมและน้ำแข็ง หรือจะให้เด็ดกว่านั้น เติมนมสดลงไปหน่อยรับรองอร่อยถึงสวรรค์ครับ

สูตรนี้ความอร่อยอยู่ที่น้ำเชื่อม ที่ทำแบบโบราณจริงๆคือใช้น้ำตาลทรายแดง ซึ่งให้กลิ่นหอมและรสชาติแบบไทยแท้ๆ ลองทำกินครับ รับประกันความสดชื่น

2.น้ำแตงโม

แค่พูดคำว่าแตงโมก็รู้สึกเย็นขึ้นมาทันที(จริงๆไม่เชื่อลองพูดดู “แตงโม”) แต่จะยิ่งเย็นจิต ชื่นใจมากขึ้นเมื่อนำสูตรน้ำแตงโมนี้ไปใช้

วัตถุดิบและวิธีทำ

เริ่มจากเดินไปที่ตลาดซื้อแตงโมมาหนึ่งลูกครับ ผมจะบอกแม่ค้าผ่าเลยถ้าไม่แดงไม่เอา(ดูหน้าแม่ค้าด้วยนะครับ) พอได้มาแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อคั้นเอาน้ำ(แอบกินบ้างก็ได้นะ)

พอได้น้ำแตงโมมาแล้วก็กรองเอาแต่น้ำแยกกาก แยกเม็ดออก จากนั้นนำไปผสมน้ำพอสมควรอย่าให้สีจางเกินไป พอได้สีที่พอดีก็เอาไปตั้งไฟต้มให้เดือด เติมเกลือเติมน้ำตาล ชิมรสดูเอาที่ชอบๆเลย พอได้ที่แล้วยกลงรอให้เย็น

เวลาทานก็เติมน้ำแข็งทุบละเอียด ใส่เนื้อแตงโมไว้บนปากแก้วให้ดูสวยงาม แค่นี้ก็ชื่นอกชื่นใจ คลายร้อนได้แบบไทยๆจากฝีมือเราเอง

ถ้าอากาศเมืองไทยยังร้อนไม่เลิกผมจะหาเมนูใหม่ๆมาแนะนำให้อีกครับ วันนี้ขอไปอร่อยกับ น้ำแตงโมใส่เนื้อเฉาก๊วยก่อน(คิดเอง) แล้วพบกันใหม่เมื่ออากาศร้อนกว่านี้ครับ

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=50298

ปรับแต่งหน้าจอ Notifications บน iPhone และ iPad ของเราได้เอง

ปรับแต่งหน้าจอ Notifications บน iPhone และ iPad ของเราได้เอง

Notifications เป็นอีกหนึ่งหน้าจอบนระบบปฏิบัติการแบบ iOS ของเรา โดยในหน้าจออย่าง Notifications นั้นหลายๆ ท่านคงจะพอเข้าใจอยู่แล้วว่าจะเป็นการแจ้งเตือน หรือ ความเคลื่อนใหวต่างๆ ของแอพพิเคชั่นต่างๆ ในเครื่องของเรานั้นเอง แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะทราบว่าในหน้าจอ Notifications นี้นั้นเราสามารถเข้าไปปรับแต่งการแจ้งเตือนต่างๆ ได้นั้นเองครับ โดยเพื่อนๆ คนใหนที่อยากทราบว่าเราจะสามารถทำการปรับแต่งอะไรได้บ้างบนหน้าจอ Notifications นี้นั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ

63 ปรับแต่งหน้าจอ Notifications บน iPhone และ iPad ของเราได้เอง 1ขอบคุณรูปจาก <a class="_ZR irc_hol" href="http://www.google.co.th/url?sa=i

2 ลูกเล่นบน Moto E (2015) ที่เราไม่ควรมองข้าม

Moto E (2015) เป็น Smartphone เปิดตัวออกมาในปี 2015 นี้เอง โดย Moto E (2015) ตัวนี้นั้นจะรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอย่าง 4G ได้ รวมไปถึงภายในตัวเครื่องนั้นยังมี Feature อีกหลายๆ อย่างที่เราไม่ทราบมาก่อนว่าบน Moto E (2015) ตัวนี้นั้นจะมีด้วย สำหรับเพื่อนๆ คนใหนที่พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ว่าบน Moto E (2015) นี้จะมีลูกเล่นอะไรให้เราได้ใช้งานกันบ้าง

MotoE_NEW_NEW-624x351

การโอนไฟล์ต่างๆ

แอปพิเคชั่นอย่าง Motorola Migrate เป็นแอปพิเคชั่นตัวหนึ่งที่มีการใช้งานที่ถือว่าดีเลยทีเดียว โดยแอปพิเคชั่น Motorola Migrate ตัวนี้หากเราไม่ต้องการใช้งาน Moto รุ่นเก่าๆ แล้วแต่ต้องการโอนไฟล์ไปยังเครื่องใหม่ในรุ่น Moto ที่ใหม่กว่านั้นเพื่อนๆ สามารถเลือกใช้งาน Motorola Migrate ตัวนี้ได้ โดยการใช้งานก็ง่ายมากเพียงแค่เราติดตั้ง Motorola Migrate ลงไปทั้ง Moto รุ่นใหม่และ Moto รุ่นเก่า จากนั้นก็เลือก Send data TO this device ต่อมา QR code ก็จะแสดงขึ้นมาให้เราแล้ว สำหรับการโอนนั้นแค่เราทำการ สแกนผ่านทาง QR code เท่านั้นเอง

Motorola Alert

สำหรับ Motorola Alert นี้นั้นจะเป็นแอปพิเคชั่นตัวหนึ่งที่ติดมากับเครื่องอยู่แล้ว โดยการทำงานของแอปพิเคชั่น Motorola Alert ตัวนี้นั้น จะเป็นทั้งการส่งข้อความ ไปหายังคนใน contacts ที่เราตั้งค่าเอาไว้ วมไปถึงยัง Share location ให้เราได้ทราบอีกด้วย
ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=50278