กระทู้ที่ถูกพูดถึง ล่าสุด

บทความบัญชี

xx วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบละเอียด โดย DECVET เมษายน 24, 2014, 06:29:42 PM [ทะเบียนพาณิชย์]
xx จดทะเบียนการค้า เพื่อไปกู้เงินกับธนาคาร โดย DECVET เมษายน 22, 2014, 05:21:29 PM [ทะเบียนพาณิชย์]
xx การจัดเก็บสต็อคของโบว์ชัวร์ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 10:02:37 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การเปลี่ยนสินค้าใหม่ แทนสินค้าเก่าให่ลูกค้า โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 10:02:02 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การลดค่าอากรแสตมป์ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 10:01:23 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx ทำสต๊อก งานเหมารับช่วง โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 10:01:04 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญบัญชี โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 10:00:16 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์และเครื่องมือ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:59:58 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx จ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าต้องเปิดบิล และรายงานแบบไหนคะ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:59:14 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx จะเปิด หจก. โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:58:48 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx ค่าเสื่อมทรัพย์สิน เช่าโรงงาน โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:58:29 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การออกรายงานภาษีขาย โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:57:47 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx มีการซื้อ vat แต่ไม่ได้หักเบิกบัญชีกระแสรายวัน โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:57:17 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การจัดเก็บเอกสารบัญชีไว้ในระบบอิเล็กทีอนิกส์ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:56:22 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:55:50 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ปันผล โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:54:54 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันในวันเดียว โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:54:03 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:53:32 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx สิทธิประโยชน์ กรณีคลอดบุตร โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:52:44 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx ค่าเสื่อมราคาสะสม โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:52:02 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การคำนวณค่าเสื่อมราคา โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:51:40 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:50:53 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx งบการเงิน บริษัททัวร์ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:49:49 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การรับรู้รายได้ในการขายผ่อนชำระ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:49:21 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx ภงด.1 ต้องยื่นไม่เกินวันที่เท่าไร หากเกินวันยื่นต้องเสียค่าปรับเท่าไร โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:48:51 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx รายการนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:48:24 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx ค่าธรรรมเนียม ใบอนุญาต สอบบัญชีแพง โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:47:35 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx เช่าโกดัง ไว้ เพื่อให้บริการเช่าพื้นที่วางสินค้ากับลูกค้า โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:46:33 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx โรงเรียนกวดวิชา กับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:46:03 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx วิธีหาลูกค้าทําบัญชี โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:45:28 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx นายจ้างไม่มีเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้ลูกจ้าง ต้องทำอย่างไร โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:44:55 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx ภาระภาษี กรณีรายได้ของนิติบุคคลไทยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:41:00 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx ระยะเวลาในการประเมินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:40:30 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การประหยัดค่าภาษี โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:40:01 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การลงบัญชีในการซื้อสินค้าและการนำภาษีซื้อมาเคลม Vat โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:39:15 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx ความหมายและวิธีการรับรู้การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:37:12 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx ตั้งบริษัทเดือนมกราคม ต้องยื่นภาษีกลางปีหรือเปล่า โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:36:43 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx การบันทึกบัญชีกรณีอัตราแลกเปลี่ยนต่างกัน โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:35:59 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx ขอสินเชื่อ จากธนาคาร เพื่อการลงทุนต้องทำอย่างไรบ้าง โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:35:29 AM [ปรึกษาบัญชี]
xx คนเดียว ตั้งหลายบริษัท เป็นไรไหมค่ะ โดย DECVET เมษายน 21, 2014, 09:34:51 AM [ปรึกษาบัญชี]
ไม่มีกระทู้ใหม่ ปรึกษาบัญชี

โพสคำถามบัญชี ปัญหาถามตอบเรื่องบัญชี ภาษีอากร กรมสรรพากร

596 กระทู้
594 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย DECVET
ใน การจัดเก็บสต็อคของโบว์ชั...
เมื่อ เมษายน 21, 2014, 10:02:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทะเบียนพาณิชย์

โพสคำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจ

117 กระทู้
107 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย DECVET
ใน Re: วิธีการจดทะเบียนภาษี...
เมื่อ เมษายน 24, 2014, 06:29:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกันสังคม

ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับ ประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานประกันสังคม

9 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย DECVET
ใน Re: ตัวอย่างการเขียนระเบ...
เมื่อ เมษายน 13, 2014, 05:34:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ บัญชี คอมพิวเตอร์

ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี โปรแกรมบัญชี

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับจดทะเบียนบริษัท

สำหรับงานจดทะเบียน แก้ไขทะเบียนการค้า รับจดทะเบียนทั่วไป

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปังปอน
ใน รับจดทะเบียนบริษัท วัดกู...
เมื่อ เมษายน 12, 2014, 12:06:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับตรวจสอบบัญชี

แหล่งหาผู้สอบบัญชี สำหรับสำนักงานสอบบัญชี ต้องการหางานสอบบัญชี ภาษีอากร

1 กระทู้
1 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับทำบัญชี

แหล่งหาผู้ทำบัญชี สำหรับสำนักงานบัญชี ต้องการหางานรับทำบัญชี ภาษีอากร

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปังปอน
ใน สำนักงานบัญชี ปังปอน
เมื่อ เมษายน 12, 2014, 11:56:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบัญชี

แหล่งหาคนทำงานบัญชี สำหรับพนักงานบัญชี ต้องการหางานบัญช การเงิน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย DECVET
ใน หาคนทำบัญชี หาคนทำ ภาษีอ...
เมื่อ เมษายน 07, 2014, 05:14:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ค้าขายทั่วไป

แหล่งหาสินค้า สำหรับงานบัญชี งานสอบบัญชี ต้องการขายสินค้าที่เกี่ยวกับสำนักงาน

27 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย aircardok
ใน Re: รับเหมาปรับปรุงบ้านเ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 08:05:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ พูดคุยเรื่องทั่วไป

พูดคุยเรื่องทั่วไป ไม่เกี่ยวกับบัญชี

43 กระทู้
39 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย DECVET
ใน วิธีเพิ่มมูลค่าของสินค้า
เมื่อ เมษายน 24, 2014, 07:49:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมแบบฟอร์มต่างๆ

รวมแบบฟอร์มต่างๆ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย yaipangpond
ใน ใบเสร็จรับเงิน สำเนาสำหร...
เมื่อ เมษายน 18, 2014, 04:36:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือการใช้บอร์ด

ศึกษาคู่มือการใช้บอร์ดก่อนทำการโพส

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย DECVET
ใน กติกาการใช้บอร์ด DecVet ...
เมื่อ มีนาคม 30, 2014, 01:26:02 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

บัญชี ภาษี อากร - ศูนย์กลางข้อมูล

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

853 กระทู้ ใน 807 หัวข้อ โดย 22 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: วาสานา มาระวงศ์
กระทู้ล่าสุด: "Re: รับเหมาปรับปรุงบ้านเ..." ( วันนี้ เวลา 08:05:18 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

705 บุคคลทั่วไป, 4 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 1440 นาทีที่ผ่านมา:
aircardok, วาสานา มาระวงศ์, buaysabb, generacity
[ตํารวจเศรษฐกิจ]  [นายทะเบียน]

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 712. ออนไลน์มากที่สุด: 721 (เมษายน 24, 2014, 09:20:11 PM)