ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีชุดเดียวของระบบธุรกิจ SME

shutterstock_153548027

กิจการ SME ที่ในปัจจุบันรัฐบาลมีกิจกรรมส่งเสริมกิจการ SME มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ภาครัฐรณรงค์คือขอให้กิจการ SME ได้จัดการทำบัญชีชุดเดียวและทำให้เข้าในระบบให้ถูกต้อง โดยได้มีการพยายามจะจัดหาโปรแกรมการทำบัญชีแบบง่าย ๆ และไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งทางผู้ประกอบการเองก็ต้องคอยติดตามข่าวคราวอย่างใกล้ชิดก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง

เหตุผลที่ต้องทำบัญชีชุดเดียว

แม้รัฐบาลจะไม่ได้ออกมาขอร้องให้ทุกคนต้องทำบัญชีชุดเดียว ซึ่งตัวผู้ประกอบการเองควรก็ควรจะต้องทำบัญชีชุดเดียวอยู่แล้ว เพราะปัจจุบันการทำบัญชีหลายชุดถือว่าเป็นความล้าสมัยไปแล้ว มาเลิกความคิดที่จะทำบัญชีสำหรับส่งภาษี หรือทำบัญชีเพื่อให้ธนาคารปล่อยเงินกู้ แม้แต่การทำบัญชีเพื่อให้เจ้าของดูกันเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นประโยชน์ กลับเป็นโทษอย่างมาก สมัยนี้ระบบการจัดเก็บภาษีก้าวหน้าขึ้นมากเพราะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้การหลบหนีภาษีทำได้ยากขึ้น และหากตรวจพบก็จะมีบทลงโทษอย่างร้ายแรง ทางธนาคารเองก็เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น และต้องการบัญชีชุดเดียวที่ถูกต้อง

สร้างความน่าเชื่อถือไปกับการทำบัญชีชุดเดียว

หากธนาคารรู้ว่ามีการทำบัญชีหลายชุดแน่นอนว่าความน่าเชื่อถือหรือเครดิตของผู้ประกอบการก็จะลดน้อยถอยลง และเขาจะรู้ได้อย่างไร ว่าอะไรจริงหรืออะไรไม่จริง และผู้ประกอบการจะมีความสามารถในการคืนเงินกู้เขาได้หรือไม่ ส่วนในระหว่างหุ้นส่วนกันเอง หากมีบัญชีหลายชุด ในส่วนของฝ่ายที่ไม่ได้จัดการบัญชี ก็อาจจะมีความสงสัยในใจว่า บัญชีที่ทำออกมานั้นดูจะเชื่อได้แค่ไหน หรือฝ่ายจัดการจะงุบงิบปิดบังอะไรหรือไม่ เมื่อสะสมความสงสัยนานวันเข้าก็จะกลายเป็นความไม่ไว้วางใจ และแตกคอกันในที่สุด เห็นได้ว่าการมีบัญชีหลายชุดจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าจะเป็นเรื่องดี

ทำบัญชีทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายบัญชี

การทำบัญชีชุดเดียว จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและทำให้กิจการมีงบการเงินที่เป็นที่น่าเชื่อถือกับทุกคน ที่มีการใช้งบการเงินของกิจการ จะทำให้การขอสินเชื่อง่ายขึ้นและสามารถรู้ต้นทุนของตัวเองได้ ทำให้แข่งขันได้จะส่งผลทำให้ได้กำ ไรตามต้องการ ซึ่งการมีกำไรก็ต้องเสียภาษี เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองดี โดยภาษีคือสิ่งที่จะนำไปพัฒนาประเทศชาติ ก็จะทำให้ความเจริญคืนกลับมาสู่ชุมชน ปัจจุบันจุมีผู้ประกอบการอยู่นอกระบบการจัดเก็บภาษีอีกมาก หรือ อยู่ในระบบก็ยังหลบภาษีกันอยู่

การทำบัญชีคือการจดบันทึกหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่งทุกเรื่องจะต้องถูกนำมาบันทึกตามระบบ   บัญชี โดยต้องนำมาจัดประเภทเพื่อการลงบัญชีให้ถูกต้องซึ่งจะต้องมีเอกสารประกอบการลงรายการ ซึ่งผู้ประกอบการ SME จะต้องหันกลับมามองฝ่ายบัญชีในกิจการอย่างจริงจัง เพื่อที่จะทำให้คุณใช้ประโยชน์จากงบการเงินได้อย่างมากมาย

ที่มาจาก: pangpond.com|>50212<|

เรื่องง่ายๆ กับการทำบัญชีบริษัท จะทำเองหรือจ้างพนักงานบัญชีดีนะ ?

shutterstock_155609669

เป็นเรื่องง่ายๆ กับการทำบัญชีเอง หรือคิดว่าจะทำการจ้างพนักงานบัญชีดี ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องคิดด้วยว่าในการทำบัญชีเพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจนั้น หากมีการจัดการด้านบัญชีที่ดีจะทำให้ผลการวิเคราะห์ทางบัญชี ซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยให้เห็นข้อบกพร่องและทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและยังสามารถช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปได้ ยังมีธุรกิจเล็กๆ ที่ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชี

เหตุผลของการจ้างหรือไม่จ้างพนักงานบัญชีอิสระ

บริษัทหรือธุรกิจเล็ก ๆ อาจมองว่าการทำบัญชีเป็นความยุ่งยากและทีมงานไม่มีความรู้ หรือมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองหากจะต้องจ้างนักบัญชีมาช่วยทำบัญชีให้ หากแต่เห็นความสำคัญของบัญชีแล้ว จะทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ ยังมีผู้ประกอบการหลายคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจ จึงอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่า ใครควรจะเป็นทำบัญชี  และ การจ้างพนักงานบัญชีประจำหรือจ้างพนักงานจากสำนักงานบัญชี สำหรับการจะเลือกวิธีใด ก็มักจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของกิจการและความพร้อม

ข้อดีข้อเสียของการจ้างสำนักงานบัญชี

ส่วนมากระยะแรกหากธุรกิจมีขนาดเล็กมักเริ่มต้นด้วยการจ้างพนักงานบัญชีอิสระจากข้างนอก หรือหากเจ้าของกิจการพอที่จะทำได้ก็สามารถจัดการทำเองได้ แต่หากเมื่อใดที่ธุรกิจเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจทำให้การบัญชีมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งการจัดทำบัญชีจะต้องมีความเป็นระบบและต้องการในเรื่องของความรวดเร็วมากขึ้น ที่จะทำการค้นหาข้อมูล โดยกิจ การส่วนใหญ่ก็จะจัดจ้างพนักงานประจำ หรือบางแห่งอาจจ้างควบคู่กันทั้งพนักงานประจำ และ สำนักงานบัญชีที่มาจัดทำบัญชีเป็นหลัก และการจ้างพนักงานประจำก็เพื่อที่จะควบคุม และเก็บข้อมูลทางบัญชีไว้ที่กิจการอีกส่วนหนึ่ง โดยมีการทำงานไปพร้อมๆ กันกับสำนักงานบัญชีที่จ้าง เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และยังช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ความแตกต่างของการทำบัญชีเองและการจ้างสำนักงานบัญชี

การจัดทำบัญชีของกิจการคือมีการจ้างพนักงานประจำมานั่งทำบัญชีให้กิจการแล้วจ่ายเป็นเงินเดือน หรือเจ้าของกิจการอาจจะมีเป็นทั้งเถ้าแก่และพนักงานบัญชีเองก็ได้ ซึ่งหากเจ้าของกิจการมีความรู้ในการจัดทำบัญชีและสามารถจัดทำเองได้ จะเป็นการช่วยประหยัดเงินจ้างพนักงานบัญชีอีกด้วย แต่หากมีการจ้างพนักงานบัญชีมาทำหน้าที่ ข้อดีคือเจ้าของกิจ การสามารถเรียกถามข้อมูลทางการเงิน จากพนักงานได้ตลอดเวลา อย่าง เอกสาร รายรับ รายจ่าย ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ก็ทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

แต่หากต้องจ้างสำนักงานบัญชี ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่เพิ่งเปิด หรือไม่ใช่องค์กรใหญ่ เพราะถือว่าสะดวก และค่าใช้จ่ายไม่แพง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของสวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่างๆ แต่การจ้างสำนัก งานบัญชีก็ต้องพิจารณาหลายอย่าง ทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของการจัดทำบัญชี และการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่อาจเกิดขึ้น

ที่มาจาก: pangpond.com|>50204<|

เหตุผลดีๆของการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีและภาษี

shutterstock_162492524

ปัจจุบันมีแอพลิเคชั่นและโปรแกรมต่าง ๆ ออกมามากมายเกี่ยวกับการทำบัญชี ที่เป็นแนวสำเร็จรูป หลายบริษัทหันมาศึกษาและใช้งานโปรแกรมทำบัญชีสำเร็จรูป เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีและสูงสุดต่อองค์กรและธุรกิจเหตุผลดีๆ ที่ทำให้นักบัญชีหามาใช้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายซึ่งลักษณะการใช้งานโปรแกรมถือได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัญชีและแบบภาษีที่คุณต้องทำ และที่จะต้องยื่นอยู่จำเจทุกเดือนจะทำให้กลายเป็นเรื่องสะดวกสบาย และง่ายอย่างที่คุณคาดไม่ถึง เรียกได้ว่าไม่ต้องเข้าเรียนรู้การใช้โปรแกรมให้ยุ่งยากไม่ปวดหัว และไม่ต้องตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมอะไร เพราะเพียงแค่ 5 นาที คุณก็จะสามารถใช้งานได้คล่องเหมือนกับว่าคุณคุ้นเคยมานาน

เหตุผลดีๆของการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชี

เพื่อลดความยุ่งยากและซ้ำซ้อนในการจัดที่จะต้องเก็บสำเนาแบบภาษีที่ยื่นไปแล้วในของแต่ละเดือน เพื่อให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูล ที่คุณพร้อมจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลแบบภาษีที่ยื่นออกไปแล้ว และคุณสามารถค้นหาแบบภาษีที่ยื่นไปในเดือนก่อนๆ ได้ทันที ส่วนกรณีที่ลูกค้าบัญชีของสำนักงานบัญชีโทรมาถามคุณว่าเดือนที่แล้วได้มียอดเครดิตภาษีเหลืออยู่หรือไม่ ซึ่งคุณจะสามารถตอบลูกค้าได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปเปิดแฟ้มลูกค้าเพื่อค้นหาอีกแล้ว ซึ่งคุณสามารถตอบข้อมูลลูกค้าได้ทันทีและรวดเร็วจนลูกค้าต้องแปลกใจ เพราะข้อมูลประวัติของการยื่นภาษีต่างๆ ของลูกค้าทุกรายนั้นเตรียมพร้อมที่จะให้คุณคลิกเลือกค้นหาอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการ

ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเป็นไปอย่างมีระเบียบ

การใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการ ไม่ต้องมานั่งพลิกแฟ้มเพื่อตรวจสอบเอกสารให้เสียเวลากันอีกต่อไป และจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ สำนักงานบัญชี ที่ต้องจัดทำเอกสารต่างๆในปริมาณมากๆในแต่ละเดือน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถตรวจสอบและสรุปรายการต่าง ๆ ได้ทันทีที่เรียกใช้โปรแกรม โดยจะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และเปลี่ยนความซับซ้อน ทันทีที่ท่านเริ่ม ใช้งานโปรแกรม ให้เป็นเรื่องทั่วไป โดยข้อมูลงานทางด้านภาษีจะได้รับการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ

ความสะดวกของการใช้โปรแกรมทำบัญชีสำเร็จรูป

หากคุณติดตั้งโปรแกรมนี้ไว้ในเครื่องโน้ตบุ๊คก็เหมือนได้ยกเอาแฟ้มเอกสารทั้งสำนักงานไปด้วย ส่วนในกรณีเร่งด่วน ที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและการยื่นภาษี การชำระภาษีต่างๆ ก็สามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการย้อนหลังจนถึงปัจจุบันได้ในทันที เพราะรายงานภาษีต่างๆได้เตรียมพร้อม รอเพียงคุณกดเมาท์ไม่กี่คลิ๊ก รวมถึงการพิมพ์รายการสรุปแบบการยื่นภาษีจากโปรแกรมในกรณีที่สรรพากรเชิญพบเพื่อตรวจสอบรายการการยื่นภาษี ซึ่ง     สำนักงานบัญชียุคใหม่ ในปัจจุบันมักจะนำประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการจัดระ เบียบข้อมูลภาษีและรายงานภาษี ก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากน่าเบื่ออีก เพราะสามารถทำให้กลายเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ใช้งานข้อมูลจากโปรแกรมนี้ได้

ที่มาจาก: pangpond.com|>50206<|

เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค

shutterstock_318062456

สิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของการเงิน ซึ่งบริษัทใดมีความสามารถในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างลงตัวที่สุด ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ได้เปรียบในตลาดการแข่งขันที่มีความซับซ้อนในปัจจุบัน การใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยเหลือและจัดการจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม โดยหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินตามบริษัทห้างร้านต่างๆมักจะเลือกใช้บริการกันเป็นจำนวนมากคงจะหนีไม่พ้นการเปิดบัญชีกระแสเงินสด หรือที่เราเรียกกันว่าการใช้เช็คนั่นเอง เพราะอะไรบัญชีกระแสเงินสดจึงเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่ได้ผล

การเปิดบัญชีกระแสเงินสดอีกหนึ่งการทำธุรกิจที่ได้ผล

เป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงประการแรก เพราะการทำธุรกิจหรือการเปิดกิจการไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จะมีเงินสดหมุนเวียนในบริษัทเป็นจำนวนมาก หากผู้ประกอบการเลือกที่จะเก็บเงินสดดังกล่าวไว้กับตัวจำนวนมาก จะทำให้ดูเหมือนเป็นเป้านิ่งให้แก่บรรดาพวกมิจฉาชีพจ้องโจรกรรมแน่นอน ซึ่งจะเป็นอันตรายกับทรัพย์สินและยังอาจมุ่งร้ายต่อชีวิตของผู้ ประกอบการอีกด้วย การเปิดบัญชีกระแสรายวันและทำการสั่งจ่ายเงินผ่านทางเช็คและให้นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร จึงถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในทั้งสองเรื่องได้เป็นอย่างดี และมีความสะดวกสบายที่เอื้อต่อการทำธุรกิจซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของงานและเวลาที่รัดตัว จึงไม่สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารทันทีหรือออกไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มได้อยู่บ่อยๆ จึงใช้วิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ลูกค้าแทน

ความสะดวกในการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คจากบัญชีกระแสเงินสด

ความสะดวกในการสั่งจ่ายเช็คยังสามารถให้พนักงานส่งเอกสารไปรับและส่งเช็คให้กับลูกค้าได้อีกด้วย โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเชิดเงินเพราะมีการระบุชื่อและขีดคร่อมเอาไว้บนเช็คนั่นเอง ซึ่งการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คจากบัญชีกระแสเงินสดจะมีหลักฐานทุกครั้งที่ต้นขั้วของเช็ค เป็นการบอกว่าผู้ประกอบการได้จ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ วันไหน และจ่ายให้กับใคร ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะอำนวยความสะดวกในการทำบัญชีรายจ่ายให้กับทางบริษัทเป็นอย่างมาก สามารถตรวจสอบได้จึงเป็นการป้องกันเรื่องการเงินรั่วไหลออกจากทางบริษัทโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งไม่ควรให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้ในการทำธุรกิจเด็ด ขาด ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อการจ่ายภาษีของบริษัทประจำปีอีกด้วย

ข้อดีของการออกเช็คสั่งจ่ายโดยลงวันที่ล่วงหน้า

วิธีนี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบได้ถี่ถ้วนให้มากขึ้น หากสินค้าและชิ้นงานมีปัญหาหรือชำรุด ขาดตกบกพร่องตามจำนวน ไม่ตรงตามสเป็ค ฯลฯ ซึ่ง ผู้ประกอบการสามารถอายัติเช็คได้เพื่อบังคับให้คู่ค้าได้เข้ามาเจรจาตกลงรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน จึงถือเป็นการประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และยังเป็นการซื้อใจให้คู่ค้าที่ส่งงานที่มีคุณภาพมาให้ทางบริษัทด้วย

ที่มาจาก: pangpond.com|>50194<|

มาตรฐานการบัญชีของระบบธุรกิจ SME ต้องทำอย่างไร ?

shutterstock_158522255

สมัยก่อนผู้ประกอบการ SME มักจะไม่ค่อยสนใจการบันทึกบัญชีสักเท่าไหร่ แต่ในปัจจุบันทำให้หลายๆ กิจการต้องหันกลับ มามองฝ่ายบัญชีในธุรกิจของตนเองอย่างจริงจัง จากเดิมที่ท่านสนใจแต่ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ที่คิดแต่จะหาเงินและหากำไร มัวแต่ไปคิดว่าต้นทุนที่ตนผลิตออกไปต่ำก็โอเคแล้ว ซึ่งอาจจะลืมไปว่าต้นทุนที่แท้จริงยังมีอะไรอีกบ้าง แทนที่จะได้กำไรกลับทำให้ขาดทุน เพราะหากคุณเข้าใจหลักการที่ใช้จัดทำงบการเงินการบัญชีแล้วและสามารถอ่านงบการเงินได้อย่างเข้าใจโดยสามารถวิเคราะห์ได้แบบง่าย ๆ คุณก็จะใช้ประโยชน์จากการทำบัญชีได้อย่างมากมาย

การตัดรายการบัญชี ต้องทำอย่างไร ?

การรับรู้รายการหรือการตัดรายการบัญชี ส่วนใหญ่จะทำเมื่อกิจกรรมทางธุรกิจเกิดแล้ว และจะต้องทำการลงบัญชีทันที หรือรอก่อนได้ ซึ่งแม้แต่มีรายการอยู่ในบัญชีแล้วต้องการจะตัดออกจะตัดออกไปอย่างไร เหล่านี้ล้วนมีกฎข้อบังคับทางบัญชีทั้งสิ้น ผู้ประกอบการจะต้องรู้ว่ารายการเกิดแล้ว และยังไม่ได้เงิน หรือยังไม่จ่ายเงินโดยที่จะต้องรับรู้แล้ว ส่วนจะรับรู้เป็นประเภทไหนก็ตาม การทำหลักบัญชีจะยึดเอาหลักเกณฑ์คงค้าง ไม่ใช่เกณฑ์เงินสด และถ้าหากลงบัญชีจะลงเป็นราย การประเภทไหน มีรายได้ และค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หรือหนี้สิน เพราะส่วนใหญ่รายการลงบัญชีจากรายได้และค่าใช้จ่ายจะไปแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน ส่วนรายการสินทรัพย์ หนี้สินหรือส่วนของทุน จะไปแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกราคาก่อนลงบัญชี

มูลค่าหรือจำนวนเงินที่จะบันทึกนั้น ส่วนใหญ่จะบันทึกตามราคาทุนที่จ่ายไปจริง หรือตามมูลค่าราคาที่กิจการขายได้ แต่ก็มีหลักการว่าทุกครั้งที่มีการปิดบัญชี สินทรัพย์ หรือหนี้สินจะต้องมีการวัดมูลค่าใหม่ เพื่อทำให้ยอดเงินที่อยู่ในงบการเงินเป็นยอดเงินที่เป็นตามจริง ซึ่งถ้าหากมีลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ก็อาจจะต้องมีการลดมูลค่าลง โดยที่เรียกกันว่าสำ รองหนี้สงสัยจะสูญ หรือสินค้าคงเหลือซึ่งจะแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน แต่จะต้องตีราคาทุนหรือราคาที่จะขายได้แล้วแต่ว่าอะไรที่ต่ำกว่า ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงที่มูลค่าหายไปจะกลายไปเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของงบกำไรขาดทุน

การนำเสนองบการเงินของการทำบัญชี

การเปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าของรายการในงบการเงิน ซึ่งนอกจากจะกระทบงบกำไรขาดทุนแล้ว ยังมีผลต่อการจ่ายเงินปันผล และยังมีผลต่อมูลค่าของกิจการหรือราคาหุ้นของกิจการอีกด้วย ส่วนการนำเสนองบการเงินของการทำบัญชีก็ต้องมีรูปแบบที่บังคับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นการดูเปรียบเทียบกันได้และเพื่อเข้าใจได้ว่า คุณมีฐานะการเงินอย่างไร และมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่ คู่แข่งเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถดูได้จากงบการเงินของเขาเช่นกัน การนำเสนองบ ฯ สามารถวิ เคราะห์ อัตราส่วนทางการเงินและวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการต่าง ๆ และสภาพคล่อง รวมถึงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ทำให้รู้ความสามารถในการหากำไรและยังสามารถคาดเดาอนาคตได้อีกด้วย

ที่มาจาก: pangpond.com|>50210<|

อะไรคือไฟล์ APK และเราจะติดตั้งบน Android ของเราได้อย่างไร

หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าไฟล์ที่เราเคยได้ยินมานานอย่าง APK นั้นเป็นไฟล์อะไร และเราจะทำการติดตั้งไฟล์ APK ประเภทนี้ลงไปยัง Smartphone และ Tablet ของเราที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android ได้อย่างไร

โดยปรกตินั้นไฟล์ติดตั้งบน Windows นั้นจะเป็นไฟล์อย่าง .exe แต่บนระบบปฏิบัติการ Android นั้นเองก็จะเช่นกันจะมีไฟล์นามสกุล APK เพื่อใช้ในการติดตั้งแอปพิเคชั่นหรือเกมส์ต่างๆ นั้นเอง ซึ่งเราจะพบเห็นไฟล์ประเภทนี้ได้โดยการดาวน์โหลดแอปพิเคชั่นเข้ามาติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Android ของเรานอกเหนือจากการดาวน์โหลดผ่านทาง Google Play Store นั้นเอง แต่การดาวน์โหลดแอปพิเคชั่นหรือเกมส์มาติดตั้งที่ไม่ได้ผ่านทาง Google Play Store นั้นจะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะติดไวรัสต่างๆ นั้นเอง สำหรับวิธีการติดตั้งไฟล์ประเภท APK ของทั้งแอปพิเคชั่นและเกมส์ลงไปยัง Smartphone และ Tablet ของเรานั้น จะมีขั้นตอนดังนี้

  • โดยขั้นตอนแตกนั้นเราจะต้องปเลี่ยนแปลงค่าภายในเครื่องของเราให้ติดตั้งแอปพิเคชั่นและเกมส์ที่ไม่ได้ติมาจาก Google Play Store โดยเข้าไปที่ Settings

หน้าที่หลักของฝ่ายแผนกการเงิน และแผนกบัญชี

shutterstock_167545019

การจัดทำเงินและบัญชีถือเป็นงานสนับสนุนที่สำคัญของส่วนราชการ หรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน หรือนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งฝ่ายงานการเงินจะมีหน้า ที่ในการบันทึกและดูแล จัดเตรียม การรับเงิน เช็คสั่งจ่าย การจัดเก็บเงิน และการนำเงินฝากธนาคาร รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเงินฝากธนาคาร ส่วนงานบัญชีจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนของการบันทึกรายการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

หน้าที่หลักในส่วนของงานการเงินและบัญชี

หน้าที่หลักของการเงิน การบัญชีโดยหลักๆ ก็คือการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งยังรวมถึงการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย การรายงานผลการเบิก จ่ายเงิน และการตรวจสอบทางระบบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอก สารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย และปัญหาของการทำงานของแผนกการเงินการบัญชีในระบบเดิมๆ ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการคิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้

การจัดทำบัญชีย้อนหลังอาจทำได้ยาก

การสืบค้นบิล,ใบกำกับภาษี,ใบส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ แบบย้อนหลังที่ไม่มีความถูกต้องชัดเจน อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้และล่าช้าได้ ซึ่งในการควบคุมและรับผิดชอบรายรับ-รายจ่ายของการเก็บรักษาเงินก็จะต้องเขียนบันทึกลงในสมุดโดยละเอียด ซึ่งจะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณจะทำให้การคำนวณเงินเดือนแบบเดิมผิดพลาดบ่อยครั้ง ทำให้การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำได้ยาก

ปัญหาของการจัดบัญชีรายรับ รายจ่าย

ปัญหาของการจัดบัญชีรายรับ รายจ่ายคืออาจจะมีตัวเลขอาจตกหล่น หรือไม่ครบสมบูรณ์ ทำให้การคำนวณต่างๆ เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ทำให้การจัดทำสลิปเงินเดือนและรายงานประเภทต่าง ๆ ล่าช้าเมื่อมีเอกสารอยู่มากมาย จึงทำให้ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล บางครั้งเอกสารสูญหายทำให้ข้อมูลสูญหายไปด้วยและยังทั้งสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัด เก็บเอกสารอีกด้วย เพราะเหตุนี้จึงต้องหันมาพึ่งสำนักงานบัญชีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่ส่วนใหญ่มีทีมงานที่มีความชำ นาญทางเทคโนโลยี จึงสามารถลดขั้นตอนความยุ่งยาก และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความเสถียรภาพ

การใส่ใจทุกขั้นตอนของงานบัญชี จะสามารถนำพาธุรกิจให้ก้าวกระโดดไปเร็วกว่าคู่แข่งขันได้ ซึ่งทั้งนี้ต้องมีความแม่นยำของข้อมูล และต้องได้รับความสะดวกสบายจากการเลือกใช้บริการของสำนักงานบัญชี ที่จะต้องมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของธุรกิจ โดยเน้นการให้ความรู้และระบบพื้นฐานของการจัดทำบัญชีแก่เจ้าของกิจการ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการทำงบการเงิน และวิธีการเก็บรวบรวมเอกสาร การวางแผนภาษี ซึ่งยังรวมถึงการแนะแนวเกี่ยวกับระบบบัญชีของบริษัทอีกด้วย
ที่มาจาก: pangpond.com|>50200<|

ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการบันทึกบัญชี

shutterstock_314438099

นอกเหนือจากการที่ผู้ประกอบการได้ใช้เวลาพินิจพิเคราะห์รายการบัญชีจากบันทึกบัญชีของกิจการด้วยตัวเองอยู่เสมอ จะสามารถทำให้คุณเข้าใจลักษณะกิจการของตนเองได้ดีที่สุด และอาจเล็งเห็นจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ก่อนคนทั่วไปหรือ แม้แต่นักการบัญชีที่อาจมองข้ามเพราะคิดว่าไม่สำคัญและทำให้คุณสามารถนำจุดนั้นไปปรับปรุงก่อนที่จะเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้อย่างทันเวลาอีกด้วย

การทำการบันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชียังสามารถวางระบบควบคุมภายใน เพื่อลดความผิดพลาดในระบบเงินสด ที่อาจมีการรับเช็ค หรือเงินสดแล้วแต่มิได้บันทึกบัญชี หรือนำฝากธนาคาร ซึ่งการควบคุมภายในนั้นจะจัดให้มีการพิมพ์เลขที่ใบเสร็จและใบรับเช็คไว้ล่วงหน้า และยังทำให้มีการตรวจสอบลำดับเลขที่ดังกล่าวว่าครบถ้วน โดยจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ต่างๆ ระหว่างพนัก งานเก็บเงิน แคชเชียร์ พนักงานบันทึกบัญชีเงินสดรับและพนักงานบันทึกบัญชีลูกหนี้รายตัว ด้วยการจัดให้ดูแลเงินสดและเช็ครับที่มีการแยกจากเงินสดจ่ายและเช็คจ่าย เพื่อจัดให้มีการส่งเพื่อยืนยันยอดลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการติดตามหาสาเหตุ ซึ่งจัดทำงบแยกอายุลูกหนี้ และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชีลูกหนี้ แต่ไม่ควรให้พนักงานผู้เก็บเงินติด ตามเอง

เมื่อมิได้ทำการบันทึกบัญชีเงินสด

หากมีการนำเงินสดหรือเช็คที่รับมาแล้วนำไปฝากธนาคาร แต่มิได้ทำการบันทึกบัญชีเงินสดหรือเช็ครับ กับการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการพิมพ์เลขที่ใบเสร็จและใบรับเช็คไว้ล่วงหน้า มีการตรวจสอบลำดับเลขที่ดังกล่าวว่าครบถ้วนและจัดให้มีการทำงบกระทบต่อยอดธนาคารทุกเดือน และทำการสอบทานรายการเงินฝากในเสตทเมนท์ กับรายงานการรับเงินหรือสมุดเงินสด และเช็ครับ และจัดให้มีการติดตามหาสาเหตุ กรณีที่มีลูกหนี้ค้างนานเกินปกติ โดยจัดทำงบแยกอายุลูก หนี้ ในการติดตามสาเหตุทำให้เป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชีลูกหนี้ หรือผู้รับผิดชอบด้านเครดิต

หลีกเลี่ยงการสร้างประวัติที่เป็นผลเสียต่อการทำบัญชี

ผู้ประกอบการทุกคนควรจะต้องมีความระมัดระวังพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการสร้างประวัติที่เป็นผลเสียต่อการทำบัญชีในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเช็คคืน ซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลเสียต่อการเดินบัญชีเป็นอย่างมาก ซึ่งหากมันจะต้องเกิดขึ้นแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็จะทำให้ถูกบันทึกลงไปในสมุดบัญชีของผู้ประกอบการอย่างอัตโนมัติ เรียกว่ามันเปรียบเสมือนเป็นหอกแหลมคมที่สามารถทำให้การเดินบัญชีมีความล้มเหลวได้โดยทันที ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการตายทั้งเป็นของธุรกิจก็ว่าได้ เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด และหากคิดจะได้รับความสำเร็จในการเดินบัญชี ก็จะต้องทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และพยายามไม่ให้การเงินติดลบ หรือมีชื่ออยู่ในเครดิตบุโร ก็จะทำให้ธุรกิจคุณก้าวต่อไปได้

ที่มาจาก: pangpond.com|>50198<|

เหตุใดสำนักงานบัญชีคิดราคาแพงในการปิดงบบัญชีให้บริษัท ?

shutterstock_160404446

การทำบัญชีก็คงเป็นเรื่องที่น่าเวียนหัวไม่น้อยสำหรับการเปิดบริษัทแต่ละครั้ง ซึ่งการทำบัญชีเหมาะสำหรับคนที่ต้องการประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล บางคนเข้าใจว่าพอเปิดบริษัทหรือแค่ค้าขายได้กำไรก็เอาเงินใส่กระเป๋า แต่สุดท้ายเจอสรรพากรเรียกตรวจความเรียบร้อยของบริษัทกลับทำให้โดนปรับไปตามๆกัน ซึ่งเงินในกระเป๋าของบริษัทจะต้องมีการดูแลการใช้จ่ายเงินจากนิติบุคคล และจะต้องถูกตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาลเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและนำไปสู่การจ่ายภาษี

หลักในการเลือกสำนักงานบัญชี

หลายคนไม่สามารถทำบัญชีด้วยตัวเองทำให้ต้องมองหาสำนักงานบัญชี เพื่อให้ช่วยทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี แต่ราคาของการให้บริการก็มีความแตกต่างกันไป ซึ่งการมองหาบริษัทบัญชีจะพบว่ามีการแข่งขันในเรื่องราคากันสูงมาก ส่วนใหญ่การทำบัญชีรายเดือนจะตกอยู่ที่เดือนละ 1,000 บาท ตามหน่วยงานที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำบัญชีเห็นราคาอาจจะตกใจและและมักตั้งคำถามว่าทำไมบริษัทถึงตั้งราคาแพง

เหตุผลที่สำนักงานบัญชีคิดราคาแพง

พนักงานบัญชีจบใหม่ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะมีเงินเดือน 15,000 บาท หมายความว่าจะต้องหาลูกค้าที่เป็นองค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อทำบัญชีราคา 1,000 บาท ให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งหมดอย่างน้อย 15 รายเพื่อให้โคฟเวอร์ต้นทุนของการจ้างพนักงานหนึ่งคน โดยพนักงานคนนี้จะต้องมีลูกค้าใน แอคเคาท์คนที่ 16 จึงจะทำให้บริษัทและตัวเองอยู่ได้ ในการจัด การลักษณะแบบนี้หากต้องดูแลลูกค้ามากมายเกินไปซึ่งมันไม่ง่ายแน่นอน เพราะการดูแลบริษัทลูกค้าให้ดีในแต่ละเดือนตัวเลขอาจจะต้องลดลงเพื่อสร้างความละเอียดให้กับงานที่ต้องทำ การทำบัญชีของลูกค้ารายเล็ก ๆ อาจจะต้องใช้เวลาเกือบ 1 วัน และอย่างเก่งก็คงไม่พ้น 2-3 รายต่อวัน

การทำงานอย่างเต็มที่ของสำนักงานบัญชี

นอกจากสำนักงานบัญชีเอาใบเสร็จรับเงินไปจัดการทำการคีย์ลงข้อมูลและยื่นส่งสรรพากรแล้ว ยังทำการวางระบบบัญชี เพื่อทำการวางแผนซึ่งจะทำให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนและยังสามารถทำรายงานโดยทำการยื่นส่งแบบต่าง ๆ รวมถึงการทำบันทึกของสมุดบัญชีอย่างรายรับรายจ่าย การคุมสินค้า หรือค่าเสื่อม ฯลฯ ราคาอาจจะไม่ถูก แต่มันเหมาะสมต่อความ สามารถและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้าอย่างสมเหตุสมผล บางครั้งเราอาจจะเห็นงานบางอย่างดูง่าย แต่ในหลักของความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ได้ง่ายนัก ซึ่งสำนักงานบัญชีหลายแห่งและอาจจะยอมลดราคาเพื่อให้ได้งานแต่บางแห่งมีการตั้งเป้าหมายการให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยในการลดปัญหาทุกอย่างที่มีโอกาสให้เกิดขึ้นได้

ที่มาจาก: pangpond.com|>50208<|

หน้าที่และความรับผิดชอบของระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี

shutterstock_162439865

ฝ่ายการเงินจะเน้นความรับผิดชอบการบริหารในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเงินสด พันธบัตร หุ้น และการลงทุนอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับข้อมูลเป็นจำนวนมากจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน ส่วนฝ่ายการบัญชีจะทำหน้าที่รับ ผิดชอบในการรักษา และจัดการรายการหลักฐานเกี่ยวกับการเงินขององค์กร อย่างรายการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน การเสื่อมราคา และรายการชำระค่าตอบแทน

การทำงานของระบบสารสนเทศ ทางการเงินและบัญชี

ฝ่ายบัญชีจะต้องสรุปสถานะทางทรัพย์สินขององค์กรในปัจจุบัน และยังต้องสรุปรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา และยังต้องทำหน้าที่หลักทางการเงินเกี่ยวกับการคาดการณ์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจำนวนเงินที่จะเข้าสู่กิจการแหล่งที่มาจากการใช้จ่ายมีการจัดการเงินทุนอย่างแหล่งเงินทุน การกู้ การออกพันธบัตรเงินกู้ การออกหุ้น หรือการตรวจสอบงบรายได้และงบกำไรขาดทุนงบดุล

การจัดทำรายงานทางการเงินทางการเงิน และบัญชี

หน้าที่หลักทางการเงินและบัญชีของระบบการคาดการณ์ทางการเงิน เป็นการแสดงจำนวนเงินที่จะเข้าสู่กิจการ รวมถึงแหล่งที่มาการใช้จ่ายของตัวอย่างการใช้แบบจำลองกระแสเงินสด อย่างการจัดการเงินทุน และแหล่งเงินทุน การกู้ การออกพันธบัตรเงินกู้ การออกหุ้น รวมกิจการ ที่สามารถใช้แบบจำลองทางเลือกต่าง ๆ สำหรับบริหารการเงิน โดยการตรวจ สอบจะเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือแนวทางที่กำหนด มีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน การปฏิบัติการ,การตรวจ สอบภายนอก โดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ทำให้ผลการตรวจสอบทางการเงินจะได้งบรายได้ งบกำไรขาดทุน และงบดุล

แหล่งสารสนเทศทางการเงินและบัญชี

จะต้องมีการจัดการเงินสดและหลักทรัพย์โดยมีข้อมูลเงินสดรับและออก ที่ใช้สำหรับการลงทุนกับเงินทุนส่วนเกิน โดยมีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การเก็บเงินสดและงบประมาณการลงทุน มีการประเมินสมรรถนะทางการเงินของธุรกิจ ในปัจจุบันและที่คาดการณ์ และยังมีการวิเคราะห์ทางเลือกทางการเงินของกิจการอย่างการวางแผนการเงิน เพื่อที่จะทำการประเมินสมรรถนะทางการเงินของธุรกิจ ที่อยู่ในปัจจุบันและที่คาดการณ์ การวิเคราะห์ทางเลือกทางการเงินของกิจการ ซึ่งระบบสารสนเทศจะช่วยให้สามารถบันทึกรายละเอียดของลูกค้าได้อย่างง่าย

นอกจากนี้ข้อมูลประมวลผลธุรกรรมจะต้องเป็นข้อมูลการคาดการณ์ภายใน จากฝ่ายต่าง ๆ อย่างยอดขาย รายได้ รวมถึงข้อมูลเงินทุน แหล่งเงินทุน การปันผล เงื่อนไข การจ่ายดอกเบี้ย หรือกลุ่มข้อมูลในกลุ่มหลักทรัพย์ ที่มีหลักทรัพย์ที่กิจการทำการถือราคาตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าเงินบาทหรืออัตราดอกเบี้ย ข้อ มูลสภาวะภายนอกอย่างราคาหุ้น อัตราดอกเบี้ย และ ทิศทางของกิจการ รวมถึงแผนกลยุทธ์ การกำหนดแผนการเงิน จะ ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกิจการอีกด้วย

ที่มาจาก: pangpond.com|>50202<|