การออมแบบการลงทุน

ส่วนมาก การออมเงิน คือการนำเงินที่ได้จากรายได้มาทำการออม ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ใช่เลยค่ะ เพราะการออมเงินนั้นถ้าเราไม่มีรายได้เข้ามานั้นก็จะไม่สามารถมีเงินออมได้อย่างแน่นอน จึงทำให้ทุกคนจะต้องมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งหรืองานที่ทำจากการหารายได้เสริมก็ได้

shutterstock_150620258

ซึ่งการออมเงินนั้นถ้าคุณอยากรวยคุณควรลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะศึกษาดูว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร แล้วอะไรที่จะสามารถทำเงินให้กับตัวคุณเองได้ เพราะในช่วงนี้ไม่ใช่แค่จะทำการออมเงินกับธนาคารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่คุณควรที่จะสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ ถ้าคุณมีเงินจากรายได้จำนวนมาก ๆ แล้วล่ะก็ คุณอย่าเก็บเงินเอาไว้เฉย ๆ คุณควรที่จะสามารถนำเงินมาลงทุนแล้งมีเงินเพิ่มขึ้นมาก็ได้ค่ะ เพียงแต่คุณต้องมีการวางแผนให้ดีและบริหารเงินให้ดีอีกด้วย แต่ตัวคุณเองจะต้องแน่ใจว่าจะทำตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ไม่ใช่เอาแต่ความอยากได้อยากมีไม่งั้นจะหมดตัวโดยง่าย ๆเช่นกัน

และนี่ก็เป็นการออมเงินที่จะสามารถทำให้คุณเองมีเงินเพิ่มขึ้นได้ เพียงแต่คุณต้องคอยใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ให้มาก ๆ ไม่เช่นนั้นสิ่งที่ลงทุนไปเสียเปล่า สำหรับการออมเงินแบบนี้นั้นถ้าเราคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน ผลลัพธ์ที่ได้กลับมานั้นก็จะมากตามมาด้วย จึงทำให้การออมแบบการลงทุนจึงไม่ค่อยมีผู้สนใจกันมากนัก

ที่มาจาก: pangpond.com

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

งบกระแสเงินสด คือ งบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการได้มาและใช้ไปของเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ซึ่งงบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินไหลเข้า และกระแสเงินไหลออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

shutterstock_162055205

ประเภทของงบกระแสเงินสด

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด จะนำกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดจ่ายมาแสดงในส่วนของกิจกรรมดำเนินงาน จึงเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้หรือหากำไร และกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน สำหรับงบกระแสเงินสดสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ การแบ่งตามวิธีการจัดทำ คือทางตรงและทางอ้อม และยังสามารถแบ่งแยกย่อยได้อีก 3 ส่วนด้วยกัน คือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน กระแสเงินสดจากการลงทุน และกระแสเงินสดจากการจัดเงินทุน

วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดทางตรง

คือการคิดคำนวณเงินสดที่เราได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ นำมาลบกับเงินสดที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำสินค้าหรือบริการ ซึ่งมูลค่าที่เราได้จากการคำนวณจะเทียบเท่ากับเงินสดที่เหลืออยู่ในธุรกิจ การจักทำงบกระแสเงินสดวิธีนี้ สามารถที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพเงินสดรับ-จ่ายในช่วงเวลาหนึ่งได้ชัดเจน

วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดทางอ้อม

คือการนำเอากำไรหรือขาดทุนสุทธิในรอบระยะบัญชีนั้นมาเป็นตัวตั้ง แล้วนะรายการบัญชีอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด มาปรับเป็นตัวเลขเพื่อใช้หักลบหรือบวกเพิ่มแทน

พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

ที่มาจาก: pangpond.com

วิธีรักษาอาการเครียดที่เกิดจากการทำงาน

shutterstock_171501380

ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการทำงาน เราทุกคนย่อมต้องพบกับสภาวะความเครียดตึง ที่มีความสัมพันธ์อันเนื่องมาจากการทำงานในแต่ละรูปแบบ ซึ่งความเครียดที่ว่านี้ ถ้าหากไม่ถูกกำจัดออกไป อาจจะกลายเป็นความเครียดสะสม จนกระทั่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ซึ่งจะทำให้คุณมีร่างกายสุขภาพที่เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะฉะนั้น การรักษาอาการความเครียดที่เกิดจากการทำงานออกไป ย่อมส่งผลดีได้อย่างแน่นอน ส่วนวิธีการรักษามีดังนี้

การขจัดความเครียดจากการทำงานด้วยตัวคุณเอง

การขจัดความเครียดจากการทำงานด้วยตัวคุณเองนั้น คุณสามารถค้นหาปัญหา หรือสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดในการทำงาน และลองปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้ดูดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

 • การปรับสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน
 • ลองพยายามพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
 • เรียนรู้ที่จะรับงานอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะปฏิเสธงาน
 • หาช่วงเวลาในการพักผ่อนให้มากขึ้น
 • พยายามดูแลสุขภาพผ่านการรับประทานอาหาร
 • บริหารเวลา และทำงานตามชั่วโมงปกติ ซึ่งคุณจะมีเวลาหยุดพัก
 • รักษาความสมดุลของคุณภาพชีวิต และคุณภาพในการทำงาน

การรักษาอาการความเครียดด้วยยา

หากอาการความเครียดของคุณถึงขั้นรุนแรงจริง ๆ คุณจำเป็นจะต้องอาศัยยาเข้าช่วย ถึงแม้ว่าการรับประทานยาเพื่อช่วยรักษาอาการนี้ อาจจะส่งผลเสียในบางแง่มุม เพราะคุณดูเครียดมากเกินไป จนกระทั่งส่งผลทำให้เกิดสภาวะซึมเศร้านั่นเอง

รักษาอาการตึงเครียดผ่านกิจกรรมบำบัด

การบำบัดอาการตึงเครียดด้วยวิธีการบำบัดรักษา คุณสามารถเลือกใช้วิธีการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย ซึ่งจะส่งผลทำให้คุณรู้สึกสบายตัว และได้ผ่อนคลาย หรือแม้กระทั่ง เลือกฝังเข็ม เพื่อที่จะสร้างมโนภาพที่ดูดี  นับได้ว่าเป็นกิจกรรมเสริม ที่จะทำให้คุณได้รู้สึกดี ผ่อนคลาย ได้มากยิ่งขึ้น

ที่มาจาก: pangpond.com

พื้นที่ภายในบ้านนั้นค่อนข้างมีจำกัด

พื้นที่ภายในบ้านนั้นค่อนข้างมีจำกัดนะคะ ถ้าจัดเก็บของไม่ดีคุณก็อาจจะรู้สึกราวกับว่าบ้านของคุณนั้นช่างเล็กเหลือเกินเก็บของไม่พอ แต่จริงๆ แล้วถ้าเราจัดของดีๆ บ้านของเราก็จะจุของได้มากขึ้นค่ะ วันนี้เรามาดูกันว่าจะจัดของยังไงให้เพิ่มพื้นที่เก็บของในบ้านได้

shutterstock_131081786

ห้องน้ำ

พื้นที่ในห้องน้ำนั้นมักจะมีกระจกและพื้นที่วางของหน้ากระจกนะคะ และสาวๆ หลายคนก็มักจะใช้พื้นที่หน้ากระจกนี่แหล่ะในการวางสิ่งของเครื่องสำอางต่างๆ บางคนยิ่งนานวันยิ่งเยอะเพราะซื้อใหม่เข้ามา ของเก่าก็ยังอยู่ ดังนั้นถ้าอยากเพิ่มพื้นที่ก็ควรสำรวจเครื่องสำอางของตัวเองบ้างค่ะว่ามีอันไหนที่หมดอายุแล้วบ้าง ก็ให้เก็บไปทิ้งเลยนะคะอย่าเก็บเอาไว้ด้วยความเสียดาย เพราะเก็บไว้ก็รก เอามาใช้ก็ไม่ดีต่อผิวหน้าของเราค่ะ

นอกจากนี้พวกแปรงหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำนั้นลองหาถุงพลาสติกมาใส่แล้วแขวนเอาไว้ใต้อ่างล้างหน้าสิคะจะช่วยประหยัดพื้นที่และทำให้ห้องน้ำคุณเป็นระเบียบมากเลยล่ะ เพราะพื้นที่ว่างใต้อ่างล้างหน้าก็แทบจะไม่ไ่ด้ใช้อะไรอยู่แล้ว

และถ้าคุณมีตู้เก็บยาเอาไว้ในห้องน้ำควรเก็บเฉพาะชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ ไม่ควรเก้บยาทุกชนิดในตู้นี้เพราะยาบางตัวต้องเก็บไว้ในที่เย็น ไม่โดนแสงแดด และไม่มีความชื้นค่ะ ซึ่งในห้องน้ำนั้นชื้นแน่นอนจะทำให้ยาของคุณเสื่อมได้นะคะ

ห้องนอน

ในห้องนอนนั้นนอกจากจะมีเสื้อผ้าเก็บไว้ในห้องแล้ว ยังอาจจะมีพวกเครื่องนอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าห่ม หมอน ผ้านวม ผ้าปูเตียง รวมไปถึงผ้าม่านอะไรต่างๆ เหล่านี้นะคะ ถ้าคุณจะเก็บควรเก็บรวมๆ จัดใส่กล่องเลยค่ะ ยิ่งถ้าเป็นชุดเดียวกันยิ่งง่ายให้เก็บด้วยกันไปเลยเวลาหยิบจับจะได้ง่ายรวดเร็วไม่เสียเวลาหา เมื่อใส่กล่องแล้วก็วางไว้ใต้ที่นอนหรือจะวางไว้บนตู้เก็บเสื้อผ้าก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้คุณก็ได้พื้นที่ใช้สอยมาอีกบาน

ที่มาจาก: pangpond.com

การดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนสามัญ ตอน 2

2. สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน

การเป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน โดยทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อกัน ดังนี้

ห้ามผู้เป็นหุ้นส่วนประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการห้างหุ้นส่วน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของจนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นๆ
ห้ามให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันทั้งหมดทุกคน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนผู้จัดการกับผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายให้ใช้กฎหมายเรื่องตัวแทนมาบังคับ
การได้กำไรหรือขาดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนย่อมเป็นไปตามส่วนที่ลงหุ้น
ผู้เป็นหุ้นส่วนใดได้ออกจากหุ้นส่วนไปแล้ว แต่ห้างยังใช้ชื่อของตนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนอยู่ ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ออกไปนั้นจะขอให้งดใช้ชื่อของตนเสียก็ได้
ผู้เป็นหุ้นส่วนจะเรียกเอาส่วนของตนจากหุ้นส่วนอื่นๆ แม้ในกิจการค้าขายใดๆ ซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตนก็ได้

shutterstock_151740959 (2)

3. ความเกี่ยวพันกับบุคคลภายนอก สามารถแบ่งออกได้ 5 ประการ ดังนี้

3.1 ผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญจะถือเอกสิทธิใดๆ แก่บุคคลภายนอกในกิจการค้าขาย ซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตนเป็นคู่สัญญา เพราะห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ใช่นิติบุคคล การทำสัญญาในกิจการใดๆ แม้จะทำในนามห้างก็ผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น ไม่ผูกพันบุคคลอื่นแม้จะเป็นหุ้นส่วนด้วยก็ตาม แต่ในความรับผิดชอบระหว่างหุ้นส่วนด้วยกัน หุ้นส่วนทุกคนจะต้องผูกพันและรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกันจำนวน

3.2 ผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญต้องรับผิดในหนี้ของห้างที่ก่อให้เกิดขึ้น ก่อนที่ตนจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วน และระหว่างที่ตนยังเป็นหุ้นส่วน หากมีหนี้สินหรือขาดทุน ก็ต้องรับผิดในหนี้ซึ่งห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดขึ้น ก่อนที่ตนจะออกจากหุ้นส่วนไป

3.3 ข้อจำกัดภายในห้างไม่มีผลถึงบุคคลภายนอก สามารถใช้ได้เฉพาะหุ้นส่วนด้วยกันเองภายในเท่านั้น

3.4 ผู้ที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนแต่แสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วน โดยการแสดงออกด้วยวาจาก็ดี ด้วยลายลักษณ์อักษรก็ดี ด้วยกิริยาก็ดี หรือยินยอมให้เข้าใช้ชื่อตนเป็นชื่อห้าง รู้แล้วไม่คัดค้านบุคคลนั้นย่อมต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาหนี้ของห้างเสมือนเป็นหุ้นส่วนของห้างนั้น

3.5 หุ้นส่วนตายแล้ว แต่ยังมีชื่อผู้ตายเป็นหุ้นส่วนใหญ่อยู่ หรือมีชื่อผู้ตายควบอยู่ในห้างก็ดี ก็ไม่กระทบต่อกองมรดกของผู้ตาย หากหนี้สินนั้นก่อขึ้นภายหลังการตาย

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

ที่มาจาก: pangpond.com

เราจะลบไฟล์ History, Cache และ Cookies ใน Safari บน iPhone และ iPad ของเราได้อย่างไร

เราจะลบไฟล์ History, Cache และ Cookies ใน Safari บน iPhone และ iPad ของเราได้อย่างไร

สำหรับไฟล์ History, Cache และ Cookies บน Web Browser อย่าง Safari นั้น จะเป็นไฟล์ชนิดหนึ่งที่จำทำหน้าที่ในหารจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เราใช้งานทั้ง การใช้งาน และ การตั้งค่าต่างๆ นั้นเอง โดยหลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าไฟล์อย่าง History, Cache และ Cookies นั้นจะทำการจะเก็บอะไรและเราจำเป็นที่จะต้องลบไฟล์ประเภทนี้ออกไปหรือไม่นั้นเราไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับ

ไฟล์ History

ไฟล์ History เป็นไฟล์ประเภทหนึ่งที่อยู่ภายใน Web Browser อย่าง Safari โดยลักษณะในการทำงานของไฟล์ History นี้นั้น จะมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เราใช้งานจากตัว Web Browser นั้นๆ อย่าง เช่น รายชื่อของเว็บไซต์ต่างๆ ที่เราเข้าใช้งานนั้นเอง

ไฟล์ Cache

สำหรับไฟล์ Cache นั้นจะมีลักษณะในการทำงานแบบการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละเว็บไซต์ที่เราเข้าใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น หากเราเข้าไปยังเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง โดยในครั้งแรกนั้นเราจะรู้สึกว่าเว็บนั้นโหลดช้า และหากเราลองเข้าเว็บนี้อีกครั้งเราจะพบว่าเราเข้าเว็บไซต์นั้นเร็วกว่าครั้งแรกมาก เนื่องจากในการเข้าเว็บไซต์ในครั้งที่สองนั้น ไฟล์ Cache จะทำการจดจำข้อมูลต่างๆ ที่เราได้เคยเข้าไปใช้งานก่อนหน้านี้แล้วนั้นเอง

ไฟล์ Cookies

สำหรับไฟล์ประเภท Cookies นั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกับไฟล์ Cache แต่จะแตกต่างกันที่ข้อมูลในการจัดเก็บ โดยไฟล์ Cookies นั้นจะทำการจัดเก็บข้อมูลประเภท Id login Username Password ของเรานั้นเอง โดยเพื่อนอาจจะเคยเจอว่าเวลาเราจะใส่ Username และ Password เข้าไปนั้น จะมี User ของเราค้างอยู่แล้วนั้นเอง

มาถึงตรงนี้หลายๆ ท่านคงจะรู้จักกับทั้ง 3 ไฟล์เหล่านี้กันไปแล้วนะครับ ซึ่งหากเราไม่ทำการลบไฟล์ต่างๆ เหล่านี้ออกไปบ้างนั้น อาจจะเกิดปัญหาของการเข้าใช้งานแสดงให้เราเห็นบ้างครับ สำหรับขั้นตอนการลบไฟล์ History, Cache และ Cookies ใน Safari ของบน iPhone และ iPad ของเรา นั้นจะมีวิธีการลบอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ

72 เราจะลบไฟล์ History, Cache และ Cookies ใน Safari บน iPhone และ iPad ของเราได้อย่างไร 1

 • โดยริ่มแรกให้เข้าไปที่เมนู Settings
 • ภายในหน้า Settings ให้เลือกที่ Tab Safari
 • จากนั้นเราจะเข้ามายังหน้า Safari โดยให้เราเลื่อนลงมากดที่ Clear History and Website Data
 • ต่อมาจะมีกรอบเล็กๆ แสดงขึ้นมาให้เรายืนยันว่าเราจะทำการ Clear History, Cache และ Cookies ออกไป จากนั้นให้กดที่ปุ่ม Clear

ที่มาจาก: pangpond.com

ประกันชีวิตนั้นจะสามารถทำให้คุณเองมีเงินใช้ในยามฉุกเฉินได้

การออมเงินกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่ทำเอาผู้ที่ได้ทำการออมนั้นรู้สึกว่าประทับใจเป็นอย่างมาก ในการออมเงินกับธนาคาร แต่การออมเงินจะมีหลายรูปแบบแต่เพื่อน ๆ รู้หรือเปล่าว่าถ้าจะออมเงินนั้นควรจะเลือกเปิดบัญชีแบบไหนที่จะทำให้คุณเองมีเงินออมได้เป็นจำนวนมาก

shutterstock_183270719

ซึ่งการออมเงินนั้นจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุก ๆคนในอนาคตวันข้างหน้าอย่างแน่นอนเลยจึงควรเลือกทำการออมที่จะทำให้คุณเองนั้นสามารถมีเงินออได้ โดยการเลือกทำประกันชีวิตแบเน้นการออมทรัพย์ จะเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งกับการทำประกันชีวิตในรูปแบบกรมธรรม์ที่จะเน้นในเรื่องผลตอบแทนที่จะสามารถให้ความคุ้มครอง แต่ก่อนจะซื้อผ่านทางตัวแทนขายประกันชีวิตและผลที่จะได้รับนั้นจะเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ได้ระบุไว้แล้ว แต่ถ้าหากมีระยะเวลาในการคุ้มครองประมาณ 10 ปีขึ้นไปและที่สำคัญสามารถที่จะเอาเบี้ยประกันไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท/ปี ถ้าหากกรมธรรม์จะสามารถชำระค่าใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ก็จะสามารถรับสิทธิที่จะได้รับโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตที่ได้มีการกำหนดทำให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าถึง 3 ต่อเลยทีเดียว

เพราะฉะนั้นการออมเงินโดยการทำประกันชีวิตนั้นจะสามารถทำให้คุณเองมีเงินใช้ในยามฉุกเฉินได้และที่สำคัญไปกว่านั้นสามารถได้รับความคุ้มครองในด้านการเสียชีวิตหรือการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงทำให้มีผู้สนใจในการทำการออมกับธนาคารในรูปแบบนี้กันเป็นจำนวนมาก

ที่มาจาก: pangpond.com

การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี
การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น เกิดจากความสมัครใจของบุคคล ที่ต้องทำธุรกิจร่วมกัน ส่วนมากมักจะเป็นการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว การจัดตั้งหางหุ้นส่วนสามัญมีหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.มาตราที่ 1012 ดังนี้

shutterstock_130607660

1. เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่บุคคล 2 คนขึ้นไป จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ และบุคคลที่จะเข้ามาร่วมทำสัญญานั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามกฏหมาย คือ บรรลุนิติภาวะแล้วหรืออายุยังไม่ถึง 20 ปี แต่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสและไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
2. เป็นการตกลงเพื่อทำกิจการร่วมกัน คือ มีการตกลงที่จะทำกิจการร่วมกัน กิจการที่ทำนั้นอาจจะเป็นธุรกิจค้าขาย ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือธุรกิจในครอบครัวก็ได้
3. จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ้น ซึ่งได้แก่ เงินตรา ทรัพย์สิน หรือลงด้วยแรงงานก็ได้ ดังนั้น หุ้นหรือทุนที่จะนำมาลงมีได้ 3 ประการ ดังนี้

ลงหุ้นด้วยเงินตรา หมายถึง นำเงินมาลงหุ้นจริงๆ ซึ่งไม่สามารถที่จะคิดเป็นจำนวนหุ้นได้ แต่สามารถที่จะบอกเป็นยอดจำนวนเงิน เท่าไรก็ได้
ลงหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่น ซึ่งคำว่า ทรัพย์สินนั้นอาจจะเป็นที่ดิน เครื่องจักรกล รถยนต์ อาคารสำนักงาน เป็นต้น และสามารถที่จะตีราคาทรัพย์สินนั้นเป็นจำนวนเงินได้
ลงหุ้นด้วยแรงงาน ซึ่งแรงงานนั้นอาจจะเป็นแรงกาย หรือใช้สมอง หรือความคิดก็ได้ สำหรับค่าแรงนั้นควรจะตีราคาไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อผลในการคำนวณกำไรที่จะแบ่งปันกัน แต่ถ้าหากไม่ได้ตีราคาค่าแรงไว้ ก็ให้ถือว่าได้เท่ากันกับผู้ลงหุ้นด้วยเงินตราหรือทรัพย์สิน

4. มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกำไรจากกิจการมาแบ่งปันกัน ซึ่งก็คือ ผู้ที่มาทำสัญญาตกลงทำกิจการร่วมกัน จะต้องมีจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์หวังผลกำไร และนำกำไรจากกิจการที่ได้มาแบ่งปันตามสัดส่วนที่ลงหุ้น ถ้าขาดทุนก็ต้องขาดทุนร่วมกัน หากไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันกำไรก็ไม่ถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วน
5. แบบแห่งสัญญา ไม่มีกฎหมายบังคับเรื่องแบบแห่งสัญญา ดังนั้น สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จะทำเป็นหนังสือหรือไม่ทำก็ได้ หรือตกลงกันด้วยวาจาก็ได้ และไม่ต้องมีการจดทะเบียน
6. ไม่เป็นนิติบุคคล มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดา หุ้นส่วนทุกคนคงเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา

พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ
ที่มาจาก: pangpond.com

วิธีดูการใช้ข้อมูลของ FaceTime

การโทรหากันด้วย FaceTime ที่ผ่านโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะกับ Video จะใช้ปริมาณข้อมูลที่มาก ซึ่งนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายสูงหรือทำให้ Data Plan ของคุณนั้นหมดอย่างรวดเร็วหากคุณไม่ได้โทรผ่าน WiFi จึงไม่วายที่ต้องตรวจตราดูการใช้งานด้วย โดย Apple นั้นได้แสดงตัวเลือกให้เราเห็นไว้ในหลายส่วนด้วยกัน อ่านเพิ่มเติม “วิธีดูการใช้ข้อมูลของ FaceTime”